Du er her: INFO · Børne- og Ungdomskonsulenter

Børne- og Ungdomskonsulenter

Kaj Andersen
Kaj Andersen
Emanuel-Geibel-Str. 10
24939 Flensborg
Tel: 0461-50906661
Mobile: 0178-4507405
Fax: 0461-50906661
Udvalg/ arbejsområder: Fodbold, Håndbold, Svømning, Petanque, Løb, Tirsdagssiden, Haludvalg, Søsport, Landsledelsen, Årsberetning, Hærvejsløbet, Landsstævne, DGI Netværksmøder, Europeada
Foreninger: Ejder Viking Sydslesvig, Flensborg Yacht Club, Flensborg Roklub, Slesvig Roklub Dansk Håndbold Klub, Dansk Gymnastikforening Flensborg, Egernførde IF, Egernførde UF, IF Stjernen Flensborg, Slesvig IF, HKUF, VesterlandUIF, Kejtum UF, Tønning UF, Tønning IF, ABC Fight Flensborg, Tarup UF
René Lange
René Lange
Jürgensgaarder Str. 74
24943 Flensburg
Tel: 0461-5053954
Mobile: 0178-4507403
Udvalg/ arbejdsområder: Badminton, Bordtennis, Gymnastik, RYY, Senioridræt, Ungeudvalg – FL, Hærvejsløbet, Sommerlejr, ”Faciliteter og lokaludvilking”, Det Humanitære udvalg, Landsstævne, DGI Netværksmøder
Foreninger: Gymnastikforeningen DAN, Moldened UF, KFUM´s Idrætsforening, Trene UF, Flensborg UF, Sporskifte UF, Husum IUF, Nibøl UF, Rendsborg-Bydelsdorf UF, Bredsted UIF, Egernførde Badmintonklub, Læk UF, Satrup UF, Sønderløgum UF, Vidingherred UF, Karlum Sogns UF, Kær Herred UF, Husum Cricket Club, Frederiksstad danske UF, Network for Young People, Harreslev Modelflyveklub, Risby UF
Kategorier : Udvalg → Instruktør
Tinne Virgils
Tinne Virgils
Kasche Str. 5
24999 Wees
Tel: 04631-622632
Mobile: 0178-4507404
Udvalg/ arbejdsområder: Koncert / Spil dansk Dagen, Dans & musik, Foreningskultur, Kunst, Nordisk, Internationalt, Bildungsreferent Kiel, Uddannelse / DGI, Årsberetning, Biblioteket, Børne-Musik festival, Kultur udvalg, Landsstævne, Kommunikationsnetværk, Sendemandsmøde, AR-KO udvalg, Kulturprisen, SSF, Hærvejsløbet
Foreninger: Sydslesvigske Folkedansere, Valsbøls og Omegens folkedansere, Det lille Teater, Husby UF Hatlund UF, Hanved UF, Sønderbrarup UF, Store Vi UF, YDUN, Vesby og Omegens UF, Vanderup UF, Strukstrup UF, Danevirke UF, Treja UF, Dansk UF Jaruplund
Landsdelsorganisationer: Spejderne, FDF´erne