Du er her: INFO · Om os · Værd at vide

Foreningens forpligtelser over for SdU

Som medlem af SdU har en forening følgende forpligtelser:

  1. at udfylde et indberetningsskema til SdU hvert år omkring årsskiftet
  2. at oplyse navn, adresse etc. på bestyrelsesmedlemmer, trænere, ledere, instruktører – til ajourføring benyttes ændringsmeddelelsen
  3. at få foreningens "Freistellungsbescheid" fornyet ved Finanzamt hvert 3. – 5. år

SdU forventer desuden, at foreningen sender repræsentanter

  • til hovedsendemandsmødet, som finder sted hvert år en lørdag i november og
  • til de årlige aktivitetsmøder, der holdes for de foreninger, der tilbyder badminton, bordtennis, fodbold, gymnastik, håndbold, petanque, dans & musik samt søsport.

Kontingent og GEMA

Efter den årlige indberetning pr. 31. december over medlemstal og aktivitetsmedlemstal beregnes kontingentet for de enkelte foreninger og grupper.

Der skal betales følgende:

1.      Medlemskontingent: 2,50 € pr. medlem
2.      Aktivitetsmedlemskontingent: 2,50 € pr. aktivitetsmedlem
3.      GEMA (KODA): 2,50 € pr. forening eller gruppe

SdU opkræver kontingent og GEMA i maj måned.

Forsikringer

SdU har tegnet kollektive forsikringer for landsdelsorganisationerne og de foreninger, der ikke er medlem af Landessportverband:

Ulykkes-/invaliditetsforsikringen,
der dækker ved ulykker under en aktivitet, arrangeret af foreningen eller SdU, på den direkte vej til og fra aktivitetsstedet.
SdU betaler præmien. (NB: Behandlingsomkostninger afholdes af den enkeltes sygeforsikring! Ved bilulykker skal den skyldige bilists bilforsikring træde til!)

Ansvarsforsikringen,
der dækker ved skader, når ansvaret kan placeres ved foreningen. SdU opkræver præmien i maj måned på 1,35 € pr. medlem.