Du er her: Kalender

Begivenhed

SdU Mesterskaber 2018

i bordtennis

Søndag den 21. januar 2018, 09.00
i Idrætshallen, Moltkestr. 20 C, 24937 Flensborg

Der kan tilmeldes i én single-, én double og én mix double række.

De voksne inddeles i A-, B- og C-rækker. Nye spillere inddelses efter aftale mellem stævneledelse og foreninger. Doubler tilmeldes i den højere placerede spillers række.

Mix double spilles efter Cup-systemet (ved mere end tre par).

Double rækkerne inddeles i puljer med tre til fire par, hvoraf puljevinderen fortsætter efter Cup-systemet.

Singlerne inddeles i puljer. De to bedst placerede spillere fortsætter efter Cup-systemet.

Udvalget forbeholder sig ret til oprykning og sammenlægning af rækker, hvor dette skønnes nødvendigt.

Hver klub skal tilmelde en navngiven person til opbygning og oprydning. Klubber med børn og unge skal stille med tilstrækkeligt antal navngivne personer, som ledsagere hhv. som pointtællere.

Der spilles bedst á 5 sæt til 11 i alle rækker.

Præmier: I alle rækker gives der præmier til hver påbegyndt 8. deltager.

Vedlagte blanketter udfyldes og returneres til SdU, Flensborghus, Norderstr. 76, 24939 Flensburg eller christel.bonde@dgi.dk senest den 4. januar 2018.

Der kan ikke eftertilmeldes!

Aldersgrænser og flere informationer her!
Tilmeldingsblanketter

 

Informationer til spillere og holdledere:

Følgebrev
Opstilling ungdom
Opstilling senior
Opstilling senior double/mix

Tilbage