Du er her: Kalender

Begivenhed

Sendemandsmøde 2018

24. marts 2018, kl. 11.00
på Christianslyst, Nottfeld, 24392 Süderbrarup

Kære deltagere ved Sendemandsmødet 2018!

Vi glæder os til at se jer alle til Sendemandsmødet på Christianslyst, Nottfeld, 24392 Süderbrarup

lørdag den 24. marts 2018 kl. 11.00

Indskrivning og udlevering af stemmesedler fra kl. 10.00.

Da der skal vælges nye styrelsesmedlemmer, beder vi jer om at overveje allerede nu, hvem I kan pege på og anbefale af potentielle kandidater til styrelsesarbejdet ude fra jeres foreninger og institutioner.

Vi skulle gerne have en fuldtallig styrelse, som kan arbejde for SdU’s mangfoldige områder.

Alle kandidater bliver anbefalet på Sendemandsmødet af deres forening/udvalg/landsdels-organisationer/forældre. De foreslåede kandidater bedes om selv at præsentere sig på mødet.

Dagens program:

Kl. 11.00 Sendemandsmødet starter
Kl. 13.00 Frokostpause
Kl. 14.00 Stand up-show med Anders Bonde
Kl. 14.45 - Udstilling og information om børne- og ungdomshusene
              - Oplæg ”Det frivillige arbejde og motivation”
Kl. 15.30 Sendemandsmødet fortsætter
Kl. 18.00 Mødet afsluttes
Kl. 18.30 Aftensmad
              Efterfølgende underholdning med irsk aften og fællessang ved Hans Jakob

Filer til Sendemandsmødet:

Den endelige dagsorden
Bilag til punkt 4 – Årsregnskabet 2017
Bilag til punkt 5 – Revisorernes beretning
Bilag til punkt 8a – Forslag til vedtægtsændringer
Bilag til punkt 11 – Fastsættelse af kontingent
Bilag til punkt 12 – Budget 2018
SdU´s Årsberetning 2017

Som noget nyt udsender vi ikke længere SdU’s årsberetning med posten.

Trykte udgaver vil dog ligge fremme til Sendemandsmødet.

Tilbage