Du er her: Kalender

Begivenhed

SdU´s Sendemandsmøde

25. marts 2017 kl. 14.00 på Christianslyst.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning til drøftelse

3. Formandens beretning til godkendelse

Overrækkelse af H.A.I. Pedersens vandrepokal

4. Årsregnskabet til drøftelse

5. Revisorernes beretning

6. Årsregnskabet til godkendelse

7. Drøftelse af øvrige beretninger

8. Behandling af indkomne forslag
a. Forslag til vedtægtsændringer

9. Optagelse af nye foreninger og landsdelsorganisationer

10. Drøftelse af det kommende arbejde

Cafédrøftelser ”Sproget i SdU”, herunder kaffepause

11. Fastsættelse af kontingent

12. Fremlæggelse af budgetforslag for det indeværende år til godkendelse

13. Orientering om budgettet for de efterfølgende år

14. Valg:
a. 1. næstformand for 2 år
    (Anja Otten er blevet skriftligt foreslået)
b. 2. næstformand for 2 år
    (Alexander Rambow er blevet skriftligt foreslået)
c. 4 styrelsesmedlemmer for 2 år
    Hanne Noack – genopstiller
    Stephan Krüger – genopstiller
    Katja Holz – genopstiller
    1 vakant
d. En revisor (1 år)
    Birger Kühl – fratræder
e. En revisor (2 år)
    Joachim Ostendorf – genopstiller
f. En revisor-suppleant
    Ole Rinneberg – genopstiller ikke

15. Eventuelt.

Der serveres suppe kl. 13.00.

Indskrivning og udlevering af stemmesedler fra kl. 13.00.

Tilbage