Du er her: Kalender

Begivenhed

SdU styrelsesmøde

Onsdag den 3. maj 2017, 18:30
på A.P. Møller Skolen

Dagsorden

1. Velkomst ved næstformanden

2. Formelle anliggender
a. Godkendelse af den endelige dagsorden

3. Til debat og beslutning
a. Sydslesvig-Kanon
b. Styrelsens forretningsorden
c. Sendemandsmødet 2017 - evaluering og opfølgning på cafédrøftelserne
d. Tilbud om assistance til SdU's tilsluttede foreninger iht. foreningsvirksomhed, regnskab og revision
e. Fastlæggelse af efterårets styrelsesmøder

4. Nyt fra konsulenterne

5. Meddelelser

6. Eventuelt

7. Lukket punkt

 

 

Tilbage