Du er her: Kalender

Begivenhed

Sendemandsmøde 2018

24. marts 2018, kl. 11.00
på Christianslyst, Nottfeld, 24392 Süderbrarup

Kære Sendemænd.

Sendemandsmødet står foran døren og som I kan se forneden, har vi planlagt en lidt anden form for mødet i 2018. 

Idéen er at suspendere Sendemandsmødet ca. i midten af forløbet for at krydre det med lidt underholdning og oplæg for både foreningsområdet og børne- og ungdomshusenes område. 

Om aftenen vil vi så afslutte mødet med en bragende irsk aften og som sædvanlig masser af sang som igen i dette år vil blive akkompagneret af Hans Jakob Jessen.

Dagens program:

Kl. 10.00 Intro for nye i SdU (der serveres boller og kaffe)
Kl. 11.00 Sendemandsmødet starter
Kl. 13.00 Frokostpause
Kl. 14.00 Stand up-show med Anders Bonde
Kl. 14.45 - Oplæg og udstilling ”Udvikling af identitet”
              - Oplæg ”Det frivillige arbejde og motivation”
Kl. 15.30 Sendemandsmødet fortsætter
Kl. 18.00 Mødet afsluttes
Kl. 18.30 Aftensmad

Efterfølgende underholdning med irsk aften og fællessang ved Hans Jakob Jessen

Indskrivning og udlevering af stemmesedler fra kl. 9.00.

Tilmeldingen til Sendemandsmødet skal være os i hænde senest den 23. februar, derefter udsendes den endelige dagsorden samt bilag til alle tilmeldte.

Onlinetilmelding på https://www.dgi.dk/arrangementer/201814000001

senest den 23. februar eller vi tilmeldingsskemaet.

Vi håber på, at mange finder vejen ud til Christianslyst.

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning til drøftelse

3. Formandens beretning til godkendelse

4. Årsregnskabet til drøftelse

5. Revisorernes beretning

6. Årsregnskabet til godkendelse

7. Drøftelse af øvrige beretninger

8. Behandling af indkomne forslag
      a. Forslag til vedtægtsændringer

9. Optagelse af nye foreninger og landsdelsorganisationer

10. Drøftelse af det kommende arbejde

11. Fastsættelse af kontingent

12. Fremlæggelse af budgetforslag for det indeværende år til godkendelse

13. Orientering om budgettet for de efterfølgende år

14. Valg:
      a. Formand for 2 år
      b. 4 styrelsesmedlemmer for 2 år
      d. En revisor (1 år)
      e. En revisor (2 år)
      f. En revisor-suppleant

15. Eventuelt.

Da der skal vælges medlemmer til både Forretningsudvalget og Styrelsen, beder vi jer om at overveje allerede nu, hvem I kan pege på og anbefale af kandidater til styrelsesarbejdet ude fra jeres foreninger og institutioner.

Forslag til dagsordenen og skriftlig indstilling af formanden skal være sekretariatet i hænde inden den 1. februar 2018.

Tilbage