IDRÆT

Har du lyst til bevæ­gelse?

UNGE OG KULTUR

Per­son­lig udvik­ling

PÆDA­GO­GIK

Vores Børne- og Ungdomshuse

IDRÆT

Har du lyst til bevæ­gelse?

UNGE OG KULTUR

Per­son­lig udvik­ling

PÆDA­GO­GIK

Vores Børne- og Ungdomshuse

Bliv fri­vil­lig

Vær´med til at bevæge Sydslesvig

Vores for­e­nin­ger, grup­per og udvalg, drøm­mer om at DU bliver en del af deres fæl­les­skab som frivillig.

For­e­nings­hånd­bo­gen

Nøglen til for­e­nings­li­vet i Sydslesvig.

Bilag, hyper­link­sam­ling og filer – få det meste ud af Foreningshåndbogen.

VI BEVÆ­GER SYDSLESVIG