IDRÆT

Har du lyst til bevæ­gelse?

UNGE OG KULTUR

Per­son­lig udvik­ling

PÆDA­GO­GIK

Vores Børne- og Ungdomshuse

IDRÆT

Har du lyst til bevæ­gelse?

UNGE OG KULTUR

Per­son­lig udvik­ling

PÆDA­GO­GIK

Vores Børne- og Ungdomshuse

SdU i Coronatiden

Vores arbejde i Coronatiden 

For­e­nings­li­vet og Corona

Børne- og Ung­ds­oms­hu­sene og Corona

#HOLD­KON­TAKT

Idræts‑, kultur‑, børne- og unge­til­bud under coronatiden


Vi har sørget for nogle seje tilbud til dig!

Om det nu er bevæ­gelse, noget kre­a­tivt, kurser eller ren underholdning.

VI BEVÆ­GER SYDSLESVIG