Du er her: BØRNE- & UNGDOMSHUSE · Børne- og Ungdomshusene · Nystadens

Nystadens Børne- og Ungdomshus

Vi tilbyder et fysisk, psykisk, etisk og æstetisk børnemiljø som fremmer børnenes/de unges trivsel, sundhed, socialisering, udvikling, dannelse og læring.

Vores arbejde omfatter en:

- kulturpædagogisk opgave
- socialpædagogisk opgave
- dannelsesopgave
- pasningsopgave

For at tilgodese disse opgaver arbejder vi gerne med:

- Kommunikation
- Nærvær
- Udvikling
- Sociale kompetencer

Med afsæt i danske pædagogiske læreplaner arbejder vi eksplicit med følgende pædagogiske kategorier, for at kunne garantere en alsidig udvikling og dannelse:

  1. Alsidig personlig udvikling 
  2. Sociale kompetencer 
  3. Sproglig udvikling 
  4. Krop og bevægelse 
  5. Naturen og naturfænomener 
  6. Kulturelle udtryksformer og værdier

For at kunne realisere dette i et praktisk pædagogisk øjemed tilbyder vi bl.a. følgende aktiviteter, tiltag, arrangementer og projekter:

naturaktiviteter - træværksted - afspænding - digitale medier - bagning - (international) madlavning - klatrevæg - overnatning - skøjtehal - rollespil - sørøverleg - højtlæsning - e-books - sang/musik - BMX - kolonier - fodbold - teater - filtning - ridning - svømning - yoga - geocatcing - wave board - fri leg - male/tegne - gips - sportsaktiviteter - lektielæsning - børne- og ungemiljøvurderinger - medbestemmelse - sund mad - ungeudvekslinger - børnemøder - dansk kulturformidling - fastelavn - forældrearrangementer -

 

Adresse:

Junkerhohlweg 20
24939 Flensburg
tlf. 0461 - 4 31 36
fax 0461 - 1 50 52 16
nystadens@sdu.de

Leder: Bjørn Wietz

Åbningstider:

Fritidshjem:
ma-to: kl. 11.30 - 18.00
fre: kl. 11.30 - 17.30
Fritidsklub:
ma-to: kl. 14.30 - 18.00
fre: kl. 14.30 - 17.30
Miniklub:
ma-to: kl. 15.00 - 20.00
U-klub:
mandag og torsdag:
kl. 16.00 - 21.00
tirsdag og onsdag:
kl. 15.00 - 20.00