Du er her: BØRNE- & UNGDOMSHUSE · Om Børne- og Ungdomshusene

En særpræget model

SdUs Børne- og Ungdomshuse er i deres kombination af Børne- og Ungdomshus- og klubtilbud en speciel og særpræget model, der er blevet udviklet af SdU i tæt samarbejde med institutionerne i over 25 år.

Alle Børne- og Ungdomshuse har en fritidshjemsafdeling (Kinderhort), der tilbyder kontrolleret, pædagogisk pasning af børn fra 6 til ca. 12 års alderen. Børnene kan komme på Børne- og Ungdomshuset umiddelbart efter skolen. De får tilbudt varmt måltid, lektiehjælp og en masse spændende fritidstilbud i eftermiddagstimerne. Børnene kommer og går efter faste aftaler med forældrene, og det bliver tjekket, hvis børnene ikke møder op efter skolen.
Det væsentligste i Børne- og Ungdomshusafdelingen er den betryggende pasning og de spændende tilbud til børnene.

I Børne- og Ungdomshusafdelingerne er der normeret en pædagog og en medhjælper per gruppe for at sikre en høj pædagogisk kvalitet i arbejdet.
Børne- og Ungdomshuskontingentet er efter gældende aftaler med det offentlige. Forældre, der ønsker deres børn optaget på et Børne- og Ungdomshus, har mulighed for kontingentnedsættelse efter gældende regler.

Desuden tilbydes der en fritidsklub for de lidt ældre børn op til 12 år. Her kan børnene komme og gå som de vil, der fortrinsvis er tale om et godt og nuanceret fritidstilbud til klubbørnene, men også her yder pædagoger og medhjælpere ind i mellem også hjælp med lektier o.a. Fritidsklubben er åbent i eftermiddagstimerne, som regel ca. 20 timer om ugen.

Ungdomsklubtilbuddet retter sig til børn og unge fra 12 til ca. 25 år. Tilbuddet er fra de sene eftermiddagstimer til om aftenen. Der er tale om et pædagogisk kvalificeret tilbud, der tager hensyn til de unges egne ønsker om meningsfyldt beskæftigelse og aktivering. Desuden inddrages de unge formelt af lokaler m.m. Ungdomsklubberne har generelt åbent i 20 ugentlige timer.
SdU´s Børne- og Ungdomshuse tilbyder derved børn og unge et tilholds- og tilhørssted fra de er 6 til de er endnu ældre. Det betyder, at Børne- og Ungdomshusene ledsager børn og unge over en lang periode i deres opvækst, det har også til følge, at der opstår en meget tæt og intens kontakt til forældrene og at Børne- og Ungdomshusenes personal fungerer som rådgivere og støtter børnene og de unge i mange af deres hverdagssituationer og -problemer. Ved siden af at tilbyde pædagogisk kvalificerede fritidstilbud supplerer Børne- og Ungdomshusene ved sprog- og kulturformidling mindretallets primære dansk, kulturelle målsætning. Desuden opnår de ved det tætte samarbejde med skolerne og forældrene, at der er sammenhæng i børnenes hverdag. De står parat med konkret hjælp til både børn og forældre, lige fra problemer med myndigheder til lektiehjælp, desuden er de i tæt kontakt med de øvrige mindretalsorganisationer, som børnehaver, skoler, Sundhedstjenesten osv., så der er opstået et tæt netværk, hvor Børne- og Ungdomshusene indtager en central rolle.
Desuden fungerer f.eks. ungdomsklubberne som kulturformidler over for de unge, der efter at de har forladt mindretallets skolesystem og er blevet integreret i det tyske arbejdsmarked. Børne- og Ungdomshusenes anden væsentlige opgave er, at kunne indstille sig på skiftende behov og samtidigt fastholde et pædagogisk kvalificeret arbejde.

SdUs Børne- og Ungdomshuse er blevet til en succes, og det i årenes løb udarbejdede og hele tiden på ny tilpassede koncept har vist sig at være et væsentligt og kvalitativt tilbud til mindretallets børn og unge. 

I dag ligger fire institutioner i Flensborg, mens de øvrige er fordelt over hele landsdelen fra Vesterland på Sild til Bydelsdorf i det sydligste hjørne af Sydslesvig.De tidligere ungdomshjem har udviklet sig til vidtforgrenede institutioner med både fritidshjem og fritids- og ungdomsklubber, der bliver besøgt af ca. 1200 børn og unge.