FDF Syds­lesvig

Fæl­les­skab, fril­ufts­liv og sam­ar­bejde

I FDF giver vi børn og unge et stå­sted de kan møde verden fra.

FDF er en børne- og ung­domsor­ga­ni­sa­tion, med voksne der har noget på hjerte og uge efter uge møder op, og laver fede akti­vi­te­ter og gør det hele uden at få penge for det. De voksne i FDF yder fri­vil­ligt arbejde.

Kernen i FDF er fæl­les­ska­bet, både for børn og for børn og voksne. Det at lege, hygge, grine og tale sammen, og at blive mødt med respekt uanset bag­grund, alder eller evner. Vi tror, at alle har noget at bidrage med til fæl­les­ska­bet, og det præger den måde, vi er sammen på. I FDF møder børn og unge enga­ge­rede voksne, der har en hold­ning til livet.

Vi i FDF tror på at alle børn og unge har brug for at fæl­les­skab, hvor der er plads til dem, hvor man gennem leg, fæl­les­skab og fril­ufts­liv ople­ver succes, lære at sam­ar­bejde, møder børn og unge der minder om en selv og nogen som ikke er, men alli­ge­vel knyt­tes der ven­ska­ber.

Akti­vi­te­terne i FDF er for­skel­lige og alsi­dige og kan vari­ere og kan rumme alt fra fril­uftsak­ti­vi­te­ter, kre­a­tive opga­ver, til bål akti­vi­te­ter, leg og kun fan­ta­sien sætter en stop­per for hvad vi laver i FDF.

Du har mulig­vis set vores uni­form før, den den er lyse­blå. Den har vi på hver gang vi holder FDF. Mange af de ting vi laver for vi et mærke for. Dette mærke sætter vi på vores uni­form. I FDF får man mærker fordi man har været med i akti­vi­te­terne, og ikke fordi man har sær­lige talen­ter inden for områ­det.

Lyder det som noget for dig? Vi til­by­der FDF for alle børn mellem 6 og 18 år.

Bor du i eller i nær­he­den af Bred­sted skal de kon­takte FDF Bred­sted, og bor du i nær­he­den af Tarp og  Flens­borg, så skal du kon­takte FDF Flens­borg.

Vi har også en fami­lie­kreds, som er til­tænkt for børn i alde­ren 2–6 år og deres for­æl­dre. Her skal du også  kon­takte FDF Flens­borg

FDF Flens­borg: Johanna Ander­sen: johannaandersen2@gmail.com
FDF Bred­sted: Kir­sten Iwer­sen : kirsten-iwersen@freenet.de

Kalen­der

0 Events loaded

Vis mere

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

Du har ingen begi­ven­he­der denne dag

Vis mere

Du har ingen begi­ven­he­der for denne måned

Vis mere

Du har ingen begi­ven­he­der for denne måned

Du har ingen begi­ven­he­der

stec_replace_image
stec_replace_icon stec_replace_event_status

stec_replace_summary

stec_replace_desc_short
0d 0h 0m 0s
Udlø­bet
I gang

stec_replace_location

stec_replace_timespan

 • stec_replace_icon
  stec_replace_event_status

  stec_replace_summary

  stec_replace_date stec_replace_location

  stec_replace_desc_short

 • stec_replace_tags
  Invi­te­ret
  stec_replace_icon
  stec_replace_summary stec_replace_short_desc
  Udlø­bet
  I gang
  stec_replace_guest_name stec_replace_product_name stec_replace_location stec_replace_date RSVP to Event
  stec_replace_image
  stec_replace_icon
  stec_replace_date_big
  stec_replace_date
  stec_replace_tags
  stec_replace_summary
  stec_replace_short_desc
  • Begi­ven­heds info

  • Pla­ce­ring

  • Tids­plan

  • Gæster

  • Til­ste­de­væ­relse

  • Vej­r­ud­sigt

  • Kom­men­tar

  stec_replace_tags

  stec_replace_summary

  stec_replace_description
  • stec_replace_title
   Orga­nizer of stec_replace_event
   stec_replace_about
   stec_replace_social
  • 0

   days

  • 0

   hours

  • 0

   minu­tes

  • 0

   seconds

  • Deltag

  • Afvis

  • Unlist

  Begi­ven­he­den er udlø­bet

  Begi­ven­hed er i gang

  Ved­hæft­nin­ger

  Import to Google Calen­dar

  Pla­ce­ring

  stec_replace_location

  Rute­vej­led­ning

  Kunne ikke finde rute!

  Detal­jer

  stec_replace_details

  Ingen tids­plan

  stec_replace_date stec_replace_time
  stec_replace_title
  stec_replace_desc
  stec_replace_avatar
   stec_replace_social

  stec_replace_name

  stec_replace_about

  Du er invi­te­ret til denne begi­ven­hed!
  Places left: 0

  • Deltag

  • Afvis

  • Unlist

  • stec_replace_name
    stec_replace_status

   stec_replace_name

   stec_replace_people

  Vejr data er i øje­blik­ket ikke til­gæn­ge­lige for denne pla­ce­ring

  Vejr rap­port

  I dag stec_replace_today_date

  stec_replace_today_icon_div

  stec_replace_current_summary_text

  stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

  Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

  Luft­fug­tig­hed stec_replace_current_humidity %

  Føles som stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

  Vej­r­ud­sigt

  Dato

  Vej­r­ud­sigt

  Temp

  stec_replace_date

  stec_replace_icon_div

  stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

  stec_replace_5days

  Næste 24 timer

  Gene­re­ret af Forecast.io

  Kon­takt

  Distrikt­s­le­der

  Ina Grøn­vig
  ina.groenvig@hotmail.dk
  +49 151 11334651

  For­e­nings­ko­or­di­na­tor

  Maj-Britt Muer­kö­ster
  maj-britt@sdu.de
  +49 461 14408 227
  +49 178 4507404