BLIV FRI­VIL­LIG

VÆRMED TIL AT BEVÆGE SYDS­LESVIG 

HVAD FÅR DU UD AF AT VÆRE FRIVILLIG

 • N

  Du møder nye mennesker 

 • N

  Du bliver del af et større fællesskab 

 • N

  Du bliver et gla­dere menneske 

 • N

  Du udvik­ler dig personligt 

 • N

  Du kan bruge dine egen­ska­ber til at gøre godt for andre

 • N

  Du vil gøre min­dre­tal­let til et federe sted for alle 

FRI­VIL­LIGE STILLINGSOPSLAG

Vores for­e­nin­ger, grup­per og udvalg, drøm­mer om at DU bliver en del af deres fæl­les­skab som frivillig.

Læs om stil­lin­gerne og tøv ikke at ringe eller skrive til kontaktpersonerne.

Bliv Gå-vært eller Løbetræner
SdU

Bliver du begej­stret af at gå eller løbe ture i det fri, og vil du elske at give noget af det videre til men­ne­skene omkring dig? Vær med til at få…

evt. 1–3 timer om ugen 
10€ for løb og 15€ for gang i til­skud til grup­pen eller for­e­nin­gen per gen­nem­ført aktivitet
Når du er klar
Mød unge fra andre min­dre­tal i hele Europa!
SdU

Det Inter­na­tio­nale Udvalg er et af SdUs seks for­skel­lige Unge- og Kul­tur­ud­valg. Her mødes unge for at arbejde sammen omkring et emne, som de brænder…

Fra 2 timer om måne­den til syv dage i træk
Gratis rejser
Når du er klar
Instruk­tø­rer til SUP, kajak og roning
Flens­borg Roklub

For tiden har vi brug for (hjælpe)instruktører, som kan under­støtte ved afde­lin­ger­nes faste træ­nings­dage og arran­ge­men­ter for nybe­gyn­dere. Du vil i…

ca. 5 timer om ugen
12€ pr. time 
Hur­tigst muligt. 
Hånd­bold­træ­ner for 3. herrehold
DHK Flens­borg

Er du vild med hånd­bold? Har du lyst til at være en del af DHK-fami­lien? Så søger vi dig som træner til vores seniorafdeling!

ca. 3 timer
mindst 10€ i timen
Så hur­tigt som muligt. 
Hjæl­pe­træ­ner for Badminton
Sporskifte Ung­doms­for­e­ning

Du vil hjælpe en erfa­ren bad­min­ton­træ­ner med træ­ning af for­skel­lige hold, fra mini­ton (børn fra 5år) til unge hold. Efter kva­li­fi­ka­tion vil du kunne…

ca. 3–6 timer om ugen
5–10€ efter kvalifikation 
Hur­tigst muligt 

Ønsker du også at slå jeres ledige ”stil­lin­ger” op, kan du bare udfylde vores annonce-skema online eller down­load pdf-udga­ven og udfyld den på skær­men eller i hånden og sende det til frivillig@sdu.de.

Kon­takt os gerne ved yder­li­gere spørgs­mål eller pro­ble­mer:
maj-britt@sdu.de (0178–4507404) eller hinnerk@sdu.de (0178–4507406)