Mød unge fra andre min­dre­tal i hele Europa!
SdU
International Udvalg

Det Inter­na­tio­nale Udvalg er et af SdUs seks for­skel­lige Unge- og Kul­tur­ud­valg. Her mødes unge for at arbejde sammen omkring et emne, som de bræn­der for.

Det hand­ler altid om at skabe den fede­ste ople­velse for så mange andre som muligt. I Inter­na­tio­nal Udvalg beskæf­ti­ger vi os med ung­doms­li­vet i alle euro­pæ­i­ske min­dre­tal. Dette gør vi tæt sam­ar­bejde med YEN, som er paraply­or­ga­ni­sa­tion til unge min­dre­tals­med­lem­mer spredt over hele Europa.

Her repræ­sen­ter vi SdU på YENs semi­na­rer og møder, hvor vi så arbej­der med op til 100 unge fra de for­skel­lige min­dre­tal i Europa. Vi mødes ca. hver anden måned og

Læs mere om YEN her: www.yeni.org

Arbejdsopgaver

I udvalget forbereder vores deltagelse i YEN-seminarer eller egne arrangementer og udvekslinger
Vi diskuterer til tider også aktuelle europæiske politiske og kulturelle mindretalsemner, hvis det er spændende.

Nødvendige kompetencer og krav

- Du skal gerne være mindst 16 år gammel
- Du skal have mod på at møde andre mindretals-kulturer og unge fra hele europa.
- Turde at arbejde med din egen identitet, grænser og styrker
- Have lyst til at komme ud og se ukendte hjørner i Europa
- Være klar på politiske emner og diskussioner med andre unge på øjenhøjde

Fra 2 timer om måneden til syv dage i træk
Et møde ca. hver anden måned
Gratis rejser
Når du er klar

Kontakt

Hinnerk Petersen - Områdeleder
01784507406

FRIVILLIGE STILLINGSOPSLAG

Find flere stillinger her

Hjæl­pe­træ­ner søges i HKUF badminton
HKUF

Vi har brug for en ekstra hånd til ungdomstræning i badminton. Børnene er mellem 9 og 13 år og er på begynder niveau. Vi kan bruge netop dig til at give en hånd under træningen både under opvarmning, lege og badmintonrelaterede øvelser. Lige nu har vi kun en træner...

2 timer pr. uge
12 € i timen
Snarest muligt
Bliv Gå-vært eller Løbetræner
SdU

Bliver du begejstret af at gå eller løbe ture i det fri, og vil du elske at give noget af det videre til menneskene omkring dig? Vær med til at få flere i bevægelse som løbetræner eller Gå-vært måske lige noget for dig. En Gå-vært er ikke nødvendigvis én, der går...

evt. 1-3 timer om ugen
10€ for løb og 15€ for gang i tilskud til gruppen eller foreningen per gennemført aktivitet
Når du er klar
Mød unge fra andre min­dre­tal i hele Europa!
SdU

Det Internationale Udvalg er et af SdUs seks forskellige Unge- og Kulturudvalg. Her mødes unge for at arbejde sammen omkring et emne, som de brænder for. Det handler altid om at skabe den fedeste oplevelse for så mange andre som muligt. I International Udvalg...

Fra 2 timer om måneden til syv dage i træk
Gratis rejser
Når du er klar
Instruk­tø­rer til SUP, kajak og roning
Flensborg Roklub

For tiden har vi brug for (hjælpe)instruktører, som kan understøtte ved afdelingernes faste træningsdage og arrangementer for nybegyndere. Du vil i en periode blive oplært af vores aktive instruktører, og derefter være med til at planlægge ture og aktiviteter for...

ca. 5 timer om ugen
12€ pr. time
Hurtigst muligt.
Hjæl­pe­træ­ner for Badminton
Sporskifte Ungdomsforening

Du vil hjælpe en erfaren badmintontræner med træning af forskellige hold, fra miniton (børn fra 5år) til unge hold. Efter kvalifikation vil du kunne overtage hold ved sygdom.

ca. 3-6 timer om ugen
5-10€ efter kvalifikation
Hurtigst muligt