Bliv Gå-vært eller Løbetræner
SdU
Idræt

Bliver du begej­stret af at gå eller løbe ture i det fri, og vil du elske at give noget af det videre til men­ne­skene omkring dig? Vær med til at få flere i bevæ­gelse som løbe­træ­ner eller Gå-vært måske lige noget for dig.

En Gå-vært er ikke nød­ven­dig­vis én, der går super langt eller hur­tigt. Det er nær­mere en person, som har en god energi og evner at favne en masse for­skel­lige mennesker.

LØVE­LØ­BET ´23 ligger rundt om hjør­net og det kunne da være en fint anled­ning til alle­rede nu at sætte dit lokal­miljø i bevæ­gelse.  Hvis du brin­ger dit gåpå­mod, sørger vi i SdU for at hjælpe dig med alt det prak­ti­ske fra inspira­tion, kurser til marketing.

I 2023 vil vi i SdU sætte så mange Syds­lesvi­gere i bevæ­gelse som muligt. Om du er med i en for­e­ning, gruppe eller ej spil­ler ingen stor rolle for det her tilbud. Hvis DU vil bevæge Syds­lesvig, vil vi støtte dig med det. Dit akti­vi­tet­stil­bud udlø­ser et til­skud, som din for­e­ning eller gruppe kan råde frit over.

Du kan læse mere om løb eller gang hér: dgi.dk/loeb

Arbejdsopgaver

- Koordinere din lokale gang- eller løbe gruppe
- Gå forrest
- Motivere din omverden til at komme med ud i bevægelse
- Tage evt. et inspirations- eller trænerkursus i gang eller løb

Nødvendige kompetencer og krav

- Lyst til at bevæge dig
- Lyst til at snakke og motivere andre
- Lyst til at brug lidt tid på denne opgave

evt. 1-3 timer om ugen
Du styrer dit tilbud helt selv
10€ for løb og 15€ for gang i tilskud til gruppen eller foreningen per gennemført aktivitet
Når du er klar

Kontakt

Hinnerk Petersen - Områdeleder Idræt, Unge og Kultur
01784507403

FRIVILLIGE STILLINGSOPSLAG

Find flere stillinger her

Hjæl­pe­træ­ner søges i HKUF badminton
HKUF

Vi har brug for en ekstra hånd til ungdomstræning i badminton. Børnene er mellem 9 og 13 år og er på begynder niveau. Vi kan bruge netop dig til at give en hånd under træningen både under opvarmning, lege og badmintonrelaterede øvelser. Lige nu har vi kun en træner...

2 timer pr. uge
12 € i timen
Snarest muligt
Bliv Gå-vært eller Løbetræner
SdU

Bliver du begejstret af at gå eller løbe ture i det fri, og vil du elske at give noget af det videre til menneskene omkring dig? Vær med til at få flere i bevægelse som løbetræner eller Gå-vært måske lige noget for dig. En Gå-vært er ikke nødvendigvis én, der går...

evt. 1-3 timer om ugen
10€ for løb og 15€ for gang i tilskud til gruppen eller foreningen per gennemført aktivitet
Når du er klar
Mød unge fra andre min­dre­tal i hele Europa!
SdU

Det Internationale Udvalg er et af SdUs seks forskellige Unge- og Kulturudvalg. Her mødes unge for at arbejde sammen omkring et emne, som de brænder for. Det handler altid om at skabe den fedeste oplevelse for så mange andre som muligt. I International Udvalg...

Fra 2 timer om måneden til syv dage i træk
Gratis rejser
Når du er klar
Instruk­tø­rer til SUP, kajak og roning
Flensborg Roklub

For tiden har vi brug for (hjælpe)instruktører, som kan understøtte ved afdelingernes faste træningsdage og arrangementer for nybegyndere. Du vil i en periode blive oplært af vores aktive instruktører, og derefter være med til at planlægge ture og aktiviteter for...

ca. 5 timer om ugen
12€ pr. time
Hurtigst muligt.
Hjæl­pe­træ­ner for Badminton
Sporskifte Ungdomsforening

Du vil hjælpe en erfaren badmintontræner med træning af forskellige hold, fra miniton (børn fra 5år) til unge hold. Efter kvalifikation vil du kunne overtage hold ved sygdom.

ca. 3-6 timer om ugen
5-10€ efter kvalifikation
Hurtigst muligt