#HOLD­KON­TAKT

Idræts‑, kultur‑, børne- og unge­til­bud under coronatiden 

Savner du os?
Vi savner i hvert fald dig!

Vi har sørget for nogle seje tilbud til dig!
Om det nu er bevæ­gelse, noget kre­a­tivt, kurser eller ren underholdning.

Der vil løbende komme flere tilbud.
Så kig ind eller hold dig opda­te­ret på vores socialmedia-kanaler.

Der er nye router i Flens­borg, Slesvig og Kappel. Her venter der spæn­dende quiz spørgs­mål på jer, der skal løses i sam­ar­bejde med hele fami­lien. I vælger selv hvor­når i går på skattejagt.

Sådan gør I:

 • Saml´ fami­lien og gør jer klar til skat­tej­agt i naturen
 • Down­load appen ACTIONBO­UND.
 • Tryk på: ’Suchen’
 • Skriv i tekst­fel­tet: Hvem er jeg
 • Vælg den der passer til din region (FL, SLKAP)
 • Tryk på: ’Start’

Vi ønsker rigtig god fornøjelse

e‑Sport 

Spil: Assetto Corsa Com­pe­tizi­one
Plat­form: PC (del­ta­gerne skal selv købe spil­let (ca. 40 €) på fx Steam eller alter­na­tive butik­ker som fx MMOGA )

SdU har en egen server med plads til 26 spil­lere. Ser­ve­ren er åbent alle ugens dage, men tors­dag og søndag vil være de “store løbsdage”

Afvik­ling af løb:

 • Fra kl 12: træ­ning på banen
 • kl. 19.30 køres kvalifikationen
 • kl. 20.00 køres løbet

Til­mel­ding: Få adgang til ser­ve­ren ved at sende en mail til kim@sdu.de og log på de dage du har tid.

Efter til­mel­ding mod­ta­ger du et kort regel­sæt der gælder for de løb der afvikles.

For­ud­sæt­nin­ger:

 • PC og Spil
 • Da der er tale om en avan­ce­ret racesi­mu­la­tion: med fordel game-con­trol­ler eller rat og pedalsæt.

Mim og Katze

Årets bedste (…eller værste) brødcast

Hvad kan vi gøre for dig?
Hvad har du lyst til?
Hvad har du brug for?

Skriv os på email eller soci­al­me­dia og fortæl os din ide.