Du er her: HUSE OG HALLER · Huse og haller · Idrætshallen

Idrætshallen

Idrætshallen er blevet indviet i 1967 og råder over i alt 1200 pladser hvoraf der er 648 siddepladser.

Regler for benyttelse af "Idrætspladsen" ved Idrætshallen

  1. Idrætspladsen ved Idrætshallen kan benyttes til idrætslige og kulturelle formål. Hertil hører også nye idrætstilbud (trendsportarter), der er egnet til anlæggets faciliteter.
  2. Idrætspladsen må benyttes af de danske skoler og foreningerne i SdU i henhold til de foreliggende gældende regler. Andre foreninger inden for mindretallet og i flertals­befolkningen skal søge halbestyrelsen om benyttelsen af Idrætspladsen med separate ansøgninger.
  3. Pladsen fordeles til ansøgere efter de samme regler som for Idrætshallen for en sæson ad gangen. Sæsonen starter efter sommerferien. Der tillades udøvelse af idrætslige og kulturelle aktiviteter, der sikrer en skånsom behandling af alle faciliteter.
  4. Omklædningen sker i Idrætshallens omklædningsrum.
  5. Halbestyrelsen er bemyndiget til at nægte tilladelse til udøvelse af aktiviteter, der er til skade for faciliteterne, både generelt og i visse perioder (vejrforhold).
  6. Salg af mad og drikkevarer ved arrangementer på Idrætspladsen sker gennem Idrætscaféen, Idrætshallen eller efter aftale med Idrætscaféen.
  7. Der opkræves leje for benyttelsen af Idrætspladsen fra foreninger, der ikke tilhører det danske mindretal. Der opkræves leje af alle, der benytter Idrætspladsen til særlige arrangementer. Halbestyrelsen fastlægger lejens størrelse pr. time eller for hele arrangementet.

Haltider

Haltider / træningstider

Adresse:

Idrætshallen
Moltkestr. 20c
24937 Flensburg
tlf. 0461-50350-21
fax 0461-50350-28
idraetshallen@sdu.de

Halbestyrer: Ulli Schwitzkowski

Idrætscaféen:

tlf. 0461-50350-20
mobil 015222 - 593094

Bestyrer: Pitt Sebens 


Google Maps Generator by RegioHelden