Du er her: HUSE OG HALLER · Huse og haller · Kongenshus

Kongenshus

Mange har sikkert undret sig over, at FDF's beskedne lejrhytte i Ejdersted bærer det royale navn "Kongenshus". Navngivningen er imidlertid velbegrundet. Tidligere lærer og FDF-leder i Tønning, Peter Baungaard, fortæller herom:

Hyttens tilblivelse er fra først til sidst en god historie med den eventyrglans, der hører med til et rigtigt eventyr.

En flok drenge sad i deres hyggelige hule og lagde store planer for det fremtidige FDF-arbejde, og i planerne var naturligvis også ønsket om en hytte. "Vi skriver til kongen og beder om at få en hytte", sagde den mest pessimistiske for dog at sige noget. De mere optimistiske var straks fyr og flamme, og uden at rådføre sig med nogen skrev de nogle dage efter til hans Majestæt, Kong Frederik den Niende, og bad om hjælp.

Hvad kongen, der var FDF's protektor, har tænkt, da han modtog drengenes brev, vides ikke. Men det er en kendsgerning, at det blev videregivet til behandling i ministeriet, og det forlød, at kongen havde bedt om at blive underrettet om sagens videre forløb.

En skønne dag endte den hos forretningsføreren Karl Kring på SdU's kontor i Flensborg med de danske bevilligende myndigheders anbefaling og bemærkning om at gøre noget ved denne dag. Jeg husker, hvordan vi intetanende blev indkaldt til møde på Ungdomssekretariatet, hvor vi fik sagen forelagt. - Det var godt nok noget af en overraskelse. Glæden over denne uventede gave var stor; og vi gik straks i gang med at undersøge, hvordan vi kunne realisere opførelsen af en lejrhytte i Ejdersted.

Gaven var en bjælkehytte i samlesæt. I første omgang gjaldt det nu om at finde et egnet grundstykke. Efter megen forgæves søgen kom Dansk Skoleforening os til hjælp. Den ejede en mindre parcel i Tetenbüll, halvanden kilometer fra Ejdersteds nordkyst. Denne grund i Rehmstacker Deich, som vi fik lov til at benytte vederlagsfrit, var så stor, at der foruden hytten også ville være plads til nogle telte. Dermed kunne byggeriet gå i gang. - Opførelsen eller "samlingen" af hytten blev eventyrets fuldbyrdelse. Ved siden af den nødvendige, professionelle bygningsmæssige hjælp kom gamle og nuværende FDF'ere fra Frederiksstad og Tønning og tog fat i arbejdet. Det tog sin tid, men den 4. maj 1969 kunne vi fejre indvielsen af "Kongenshus", FDF-hytten, der bærer sit navn med rette.

Adresse:

Kongenshus
Rehmstacker Deich 13
25882 Tetenbüll

Henvendelser til:

Kerstin Pauls
Dorfstr. 11
25832 Kotzenbüll    
mobil 0172 9891342


Google Maps Generator by RegioHelden