Du er her: IDRÆT · Bordtennis · Aktiviteter

Bordtennisskoler- eller lejre

Efter aftale med alle klubber, kan du her downloade et ansøgningsskema, som bedes udfyldt til at afholde en skole eller en lejr.

”Det er klubberne der er initiativtager”

Klubbens opgaver er at organisere den praktiske del, som indeholder følgende:
• reservering af hal, hertil kan udvalget være behjælpelig
• forplejning, herunder indkøb og madlavning
• tilstedeværelse af en voksen ledsager om dagen
• opbygning, oprydning og rengøring

Udvalget tager sig af:
• udsendelse af invitationer
• økonomisk afregning
• planlægning og gennemførelse af selve aktiviteten
• fagligt uddannede instruktører

Ansøgningen indsendes senest 10 uger inden den ønskede skole/lejr til
Dansk Ungdomssekretariat, att. Christel Bonde Flensborghus, Norderstr. 76,
24939 Flensburg, christel@sdu.de eller fax. 0461-14408222