Du er her: IDRÆT · Bordtennis · Informationer

Informationer

På et diskussionsmøde i 2010 blev der i fællesskab besluttet at der fremover gælder følgende:

SdU Mesterskaber
• Hver klub tilmelder en navngiven person til opbygning
• Hver klub tilmelder en navngiven person til oprydning
• Hver klub der tilmelder unge, tilmelder en navngiven ledsager, som ikke deltager aktivt i stævnet.

NB! Det blev besluttet, at klubberne kan træffe interne aftaler omkring ovenstående. Dog forbliver ansvaret ved den navngivne person i klubben.

Landsmesterskaber for unge og børn:
• Klubberne skal stille en navngiven dansktalende ledsager for hver påbegyndt 8. deltagere, som overtager følgende opgaver:
- bordvagt
- opsyn

NB! Det blev besluttet, at klubberne internt kan træffe aftaler omkring ledsagelse.

Bordtennisskoler:
• klubberne er initiativtagere og overtager det praktiske arbejde, læs mere her ...