Fod­bold

kon­di­tion, koor­di­na­tion, bevæ­ge­lig­hed og fæl­les­skab

Fod­bol­d­ud­val­get arran­ge­rer i løbet af året en lang række stæv­ner og tur­ne­rin­ger for SdU’s fod­bold­spil­lende for­e­nin­ger. I som­mer­hal­vå­ret er der 5‑mandsstævner for de yngste samt 7‑mandsstævner for alle øvrige alders­grup­per. 

I vin­ter­hal­vå­ret til­by­des en inde­fod­bold­t­ur­ne­ring med 1–3 spil­le­dage for alle del­ta­gende hold. De vin­dende hold har der­u­d­over mulig­he­den for at del­tage i DGI’s Lands­mester­ska­ber.

closed accor­deon

Fod­boldsko­ler

Hver sommer afvik­les to fod­boldsko­ler i Slesvig med 2 over­nat­nin­ger og en skole for de 5- 7 årige uden over­nat­ning.

Kurser

For at dyg­tig­gøre klub­ber­nes træ­nere til­by­der udval­get spot­kur­ser med egne instruk­tø­rer, hoved­sa­ge­ligt med børne- og ung­dom­stræ­nerne som mål­gruppe. Disse er oftest til­stræk­ke­ligt til­ret­telagt såle­des, at de afvik­les som 3‑ti­mers-kurser her i Syds­lesvig.

Dom­mer­klub

SdU Fod­bold har sin egen dom­mer­klub, såle­des at de mange kampe ved stæv­ner og tur­ne­rin­ger dømmes af egne kræf­ter. Hvert år til­by­des kurser, såle­des at nye inter­es­se­rede også har mulig­hed for at blive en del af dom­mer­tea­met.

Kalen­der

0 Events loaded

Vis mere

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

Du har ingen begi­ven­he­der denne dag

Vis mere

Du har ingen begi­ven­he­der for denne måned

Vis mere

Du har ingen begi­ven­he­der for denne måned

Du har ingen begi­ven­he­der

stec_replace_image
stec_replace_icon stec_replace_event_status

stec_replace_summary

stec_replace_desc_short
0d 0h 0m 0s
Udlø­bet
I gang

stec_replace_location

stec_replace_timespan

 • stec_replace_icon
  stec_replace_event_status

  stec_replace_summary

  stec_replace_date stec_replace_location

  stec_replace_desc_short

 • stec_replace_tags
  Invi­te­ret
  stec_replace_icon
  stec_replace_summary stec_replace_short_desc
  Udlø­bet
  I gang
  stec_replace_guest_name stec_replace_product_name stec_replace_location stec_replace_date RSVP to Event
  stec_replace_image
  stec_replace_icon
  stec_replace_date_big
  stec_replace_date
  stec_replace_tags
  stec_replace_summary
  stec_replace_short_desc
  • Begi­ven­heds info

  • Pla­ce­ring

  • Tids­plan

  • Gæster

  • Til­ste­de­væ­relse

  • Vej­r­ud­sigt

  • Kom­men­tar

  stec_replace_tags

  stec_replace_summary

  stec_replace_description
  • stec_replace_title
   Orga­nizer of stec_replace_event
   stec_replace_about
   stec_replace_social
  • 0

   days

  • 0

   hours

  • 0

   minu­tes

  • 0

   seconds

  • Deltag

  • Afvis

  • Unlist

  Begi­ven­he­den er udlø­bet

  Begi­ven­hed er i gang

  Ved­hæft­nin­ger

  Import to Google Calen­dar

  Pla­ce­ring

  stec_replace_location

  Rute­vej­led­ning

  Kunne ikke finde rute!

  Detal­jer

  stec_replace_details

  Ingen tids­plan

  stec_replace_date stec_replace_time
  stec_replace_title
  stec_replace_desc
  stec_replace_avatar
   stec_replace_social

  stec_replace_name

  stec_replace_about

  Du er invi­te­ret til denne begi­ven­hed!
  Places left: 0

  • Deltag

  • Afvis

  • Unlist

  • stec_replace_name
    stec_replace_status

   stec_replace_name

   stec_replace_people

  Vejr data er i øje­blik­ket ikke til­gæn­ge­lige for denne pla­ce­ring

  Vejr rap­port

  I dag stec_replace_today_date

  stec_replace_today_icon_div

  stec_replace_current_summary_text

  stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

  Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

  Luft­fug­tig­hed stec_replace_current_humidity %

  Føles som stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

  Vej­r­ud­sigt

  Dato

  Vej­r­ud­sigt

  Temp

  stec_replace_date

  stec_replace_icon_div

  stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

  stec_replace_5days

  Næste 24 timer

  Gene­re­ret af Forecast.io

  Kon­takt

  For­mand

  Holger Car­sten­sen
  +49 461 49379706
  holli1958@gmx.de

  Idrætsko­or­di­na­tor

  René Lange
  rene@sdu.de
  +49 461 14408 236
  +49 178 4507403

  Sags­be­hand­ler for idræt­ter

  Chri­stel Bonde
  christel@sdu.de
  christel.bonde@dgi.dk

  +49 461 14408 217

  DGI Træ­ner­gu­ide

  Træ­ner­gu­i­den giver over­blik og over­skud.

  Selv den bedste træner mang­ler ofte tid og inspira­tion til udvik­ling.
  Træ­ner­gu­i­den hjæl­per dig med begge dele.

  DGI Træ­ner­gu­i­den kan du:

  • Vælge mellem masser af alle­rede opret­tede øvel­ser
  • Oprette dine egne øvel­ser
  • Sam­men­sætte øvel­serne til dine egne lek­tio­ner
  • Få over­blik­ket over træ­nings­lek­tio­nerne i din kalen­der

  Træ­ner­gu­i­den som App

  Træ­ner­gu­i­den er udvik­let som app, der alle­rede er down­lo­a­det af over 50.000 træ­nere.

  Find din for­e­ning!