Gym­na­stik og Fitness

udfor­dring, sund­hed og fællesskab

Kalen­der

Kon­takt

For­mand

Sally Flindt-Hansen
sflindthansen@gmail.com

Idrætsko­or­di­na­tor

René Lange
rene@sdu.de
+49 461 14408 236
+49 178 4507403

Sags­be­hand­ler for idrætter

Chri­stel Bonde
christel@sdu.de
christel.bonde@dgi.dk

+49 461 14408 217

DGI Træ­ner­gu­ide

Træ­ner­gu­i­den giver over­blik og overskud.

Selv den bedste træner mang­ler ofte tid og inspira­tion til udvik­ling.
Træ­ner­gu­i­den hjæl­per dig med begge dele.

DGI Træ­ner­gu­i­den kan du:

  • Vælge mellem masser af alle­rede opret­tede øvelser
  • Oprette dine egne øvelser
  • Sam­men­sætte øvel­serne til dine egne lektioner
  • Få over­blik­ket over træ­nings­lek­tio­nerne i din kalender

Træ­ner­gu­i­den som App

Træ­ner­gu­i­den er udvik­let som app, der alle­rede er down­lo­a­det af over 50.000 trænere.