Du er her: INFO · FAQ · Tilskud

Løjtnant Olav Mølgaard og hustru Anna Sophie Mølgaards mindelegat til fordel for Sydslesvig

Legatet er oprettet med det formål at støtte det kulturelle arbejde, der gennem legatets midler skal fremmes.

Ansøgninger skal indsendes senest den 1. april til:
SdU
Flensborghus
Norderstr. 76
D-24939 Flensborg

18. April-Fondens Ungdomslederpris

"18. April" er en forening under Grænseforeningen, som ved dens 25 års jubilæum oprettede "18. April-Fonden". Fondens formål er at støtte dansk ungdom i Sydslesvig. Der er knyttet en ungdomslederpris hertil, som uddeles hvert år den 18. april til en sydslesviger, der har ydet en god indsats indenfor SdU´s ungdomsarbejde.

Forslag skal indsendes inden den 1. marts til:
SdU
Norderstr. 76
D-24939 Flensburg

Det unge Grænseværn

Fondens formål er at fremme det nationale, folkelige ungdomsarbejde og støtte det danske ungdomsarbejde nord og syd for landegrænsen af 1920.

Ansøgninger skal indsendes senest den 1. april til:

Grænseforeningen
Peder Skrams Gade 5
Postboks 9074
DK-1022 København K