Du er her: INFO · FAQ · Tilskud

Tilskud til højskoleophold

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger vil gerne yde et tilskud til unge mennesker, som efter endt skolegang ønsker at tage et højskoleophold i Danmark. Højskoleopholdet skal minimum være på 16 uger. Ansøgere, der vælger en højskole, som tilbyder kompe-tencegivende lederuddannelser, vil blive foretrukket.

Der ydes et tilskud på op til dkr. 500,-- Dkk pr. uge i max. 16 uger. Der er begrænsede midler til rådighed.

Inden du tager på højskole, skal du sende en begrundet ansøgning med en påtegnelse fra din SdU forening, udvalg eller gruppe senest den 01. juni hhv. 01. november. Vedlæg venligst også informationer om den højskole, du søger optagelse på og hvilken linje du ønsker at følge.

Ansøgningen sendes til:

Sydslesvig danske Ungdomsforeninger
att. forretningsfører Anders Kring
Flensborghus
Norderstr. 76
24939 Flensborg

Har du yderligere spørgsmål så kontakt gerne SdU på kontoret@sdu.de