Du er her: INFO · FAQ · Tilskud

Tilskud til den daglige drift

Efter den årlige indberetning pr. 31. december over medlemstal og aktivitetsmedlemstal stilles der en bevilling til rådighed. Beløbet beregnes efter en fordelingsnøgle, der bygger på medlemmernes antal, alder, skolegang og aktivitet samt aktiviteternes omkostningsniveau.

I marts måned modtager foreninger og grupper en bevillingsmeddelelse, hvorefter de indtil 31. oktober kan indsende originalbilag og får 75 % af beløbet refunderet, indtil bevillingen er brugt op. Kopi af bilagene beholdes i foreningens / gruppens regnskab som udgiftsbilag. Der kan indsendes bilag på udgifter til administration, materialer, instruktørløn, kørsel og andet i forbindelse med aktiviteter.

Tilskud til træner-, instruktør- og andre uddannelseskurser

Der kan søges om tilskud til aktive idrætsinstruktører med ansøgningsformularen, som sendes til SdU, bilagt kopi af kursusinvitationen. Ansøgningen behandles af aktivitetsudvalget og den respektive konsulent, og der bevilges som regel 50 % af udgiften.

Tilskud til specielle arrangementer og større anskaffelser

Der kan indsendes ansøgning til aktivitetsudvalg, styrelsen og forretningsudvalget, som kan bevilge ekstratilskud efter deres økonomiske muligheder. Især efter den 1. november, når der er restmidler fra foreningstilskudspuljen tilovers, kan der bevilges ekstratilskud.