Du er her: INFO · Om os

Hvem vi er og hvad vi står for

SdU er paraplyorganisation for de danske idræts- og ungdomsforeninger i Sydslesvig med ialt ca. 12.000 medlemmer. 59 foreninger og tre landsdelsorganisationer med omkring 30 grupper er tilsluttet SdU. De tilsluttede foreninger rækker lige fra store idrætsforeninger med op til 1.000 medlemmer til små foreninger i landsdelen med en snes medlemmer. Foreningerne tilbyder en bred vifte af aktiviteter inden for idræt og kultur. Landsdelsorganisationerne Dansk Spejderkorps Sydslesvig (DSS), FDF Sydslesvig og Menighedernes Børne- og Ungdomsarbejde (MBU) er organiseret centralt i grupper i hele Sydslesvig. SdU driver desuden 11 Børne- og Ungdomshuse, lejrskole og kursuscentret Christianslyst, Aktivitetshuset i Flensborg, Idrætshallen i Flensborg, Træningshallen i Slesvig, en række idrætsanlæg, klub- og bådhuse, samt lejrfaciliteter for de tilsluttede foreninger og landsdelsorganisationer.

Idræt, kultur og kurser

De fleste idrætslige og kulturelle aktiviteter foregår i foreningsregi eller foretages i landsdelsorganisationernes grupper. På det tværfaglige område er der nedsat en række aktivitetsudvalg, der bl.a. gennemfører stævner, turneringer, lejre, kurser, udstillinger, koncerter og lederuddannelser. SdU samarbejder med en række ungdomsorganisationer i Danmark, det øvrige Skandinavien og Tyskland. Desuden medvirker SdU i europæiske mindretalsorganisationers arbejde. 

SdU's Børne- og Ungdomshuse

I 1949 begyndte SdU at etablere klubfaciliteter til uorganiserede unge. Siden da har Børne- og Ungdomshusene udviklet sig til flerstrengede institutioner med både fritidshjem, fritids- og ungdomsklubber. Fem institutioner ligger i Flensborg, mens resten er fordelt over hele landsdelen fra Vesterland på Sild til Bydelsdorf i det sydligste hjørne af Sydslesvig.