Du er her: INFO · Om os · Politikker og værdier

SdU's overordnede værdier

Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers værdier bygger på et humanistisk menneskesyn og demokratisk medansvar. Vi i SdU lægger vægt på dansk sprog og kultur, fællesskab, udvikling og trivsel og velvære.

Dansk sprog og kultur

Vi værdsætter og tager udgangspunkt i dansk sprog og kultur i SdU's foreninger, institutioner og i organisationen.

Det betyder:
… at vi skaber rammer for positive oplevelser med dansk sprog og kultur.
… at vi er bevidste om de regionale særpræg i vores sydslesvigske hverdag.

Fællesskab

Vi ser mangfoldigheden i SdU som en berigelse af vores fællesskab.

Det betyder:
… at vi prioriterer det enkelte individ i fællesskabet meget højt med stor respekt for forskelligheden og mangfoldigheden.
… at det er vigtigt, at vi i SdU føler samhørighed og værdsætter hinandens arbejde.
… at vi respekterer hinanden og vores omgivelser.
… at vi værdsætter samarbejdet med andre.

Udvikling

Vi værdsætter udvikling som en drivkraft for organisationen og for den
enkelte.

Det betyder:
… at udviklingen sker på organisationsplan, på foreningsplan og på institutionsområdet.
… at vi i SdU tænker visionært og er åbne for nye tiltag.
… at SdU støtter op om leder- og trænerpotentiale, så de får mulighed for at udvikle sig selv og skabe udvikling hos andre.
… at SdU skaber rammer for og fremmer den enkeltes udvikling.

Trivsel og velvære

Vi værdsætter og accepterer hinandens forskelligheder og lægger vægt på den enkeltes livskvalitet.

Det betyder:
… at vi taler med hinanden og ikke om hinanden.
… at vi lytter til hinanden og er i dialog med hinanden.
… at vi i SdU tilbyder kulturelle og kreative oplevelser.
… at vi i SdU skaber rammer for motion og sund ernæring.