Du er her: INFO · Om os · Politikker og værdier

Samværspolitik

  1. Al samvær i SdU skal ske i trygge rammer og i gensidig respekt for hinanden under hensyntagen til almindelige etiske og moralske normer.

  2. SdU tolererer ikke, at voksne/ledere med ansvar for eller i direkte samvær med børn drikker alkohol eller indtager andre former for stoffer.

  3. Rygning må ikke foregå i direkte samvær med børn og unge.

  4. SdU tolererer ikke, at voksne/ledere/instruktører udøver fysiske eller psykiske overgreb på børn og unge.  

  5. SdU afkræver et "Erweitertes Führungszeugnis" af alle frivillige, der har med børn og unge at gøre ved SdU´s overordnede arrangementer. Varigheden af arrangementet er ikke afgørende. 

  6. Ved overtrædelse af ovenstående vurderer Forretningsudvalget og tager stilling til konsekvenserne i hvert enkelt tilfælde.

Vedtaget på styrelsesmødet den 24. november 2015