Du er her: INFO · Om os · Politikker og værdier

Sprogpolitik

I overensstemmelse med SdU's formålsparagraf (”sammenslutningens formål er at fremme det danske ungdomsarbejde i Sydslesvig”) fastlægges hermed en sprogpolitik for SdU.

Gennem fastlæggelsen af en sprogpolitik ønsker SdU at styrke den sproglige bevidsthed generelt. Samtidig skal det være muligt at tage individuelle og lokale hensyn. Sprogpolitikken afspejler ligeledes, at SdU som sammenslutning kun indirekte kan præge arbejdet i de selvstændige foreninger.

 1.      Arbejdet i styrelse, udvalg og landsdelsorganisationer, på institutioner og på sekretariatet foregår på dansk.

2.      Al intern skriftlig kommunikation i SdU skal være på dansk. Tysksprogede henvendelser ekspederes kun undtagelsesvist.

3.      SdU forventer af sine medlemsforeninger og landsdelsorganisationernes grupperinger

  • at instruktioner foregår på dansk
  • at foreningsmeddelelser skrives på dansk
  • at deltagere i stævner, turneringer og andre arrangementer er bevidste om deres sprogbrug
  • at alle medlemsforeninger også i det daglige arbejde aktivt fremmer det danske sprog

4.      SdU er indstillet på at støtte konkrete medlemsinitiativer, der har til formål at styrke det danske sprog i foreningerne.

Vedtaget på styrelsesmødet den 22. september 2004