Du er her: INFO · Om os · Værd at vide

Regler for hvilende foreninger


Der gælder følgende for en forenings status som "hvilende forening":

  • Foreningen skal erklære sig hvilende over for SdU, når den ikke længere kan være aktiv, eller SdU erklærer foreningen for hvilende, når den trods opfordring ikke har indsendt årsberetningsskemaet.
  • Eventuelle midler og ejendele samt vedtægter skal deponeres ved SdU.
  • Eventuelt åbne regninger skal være betalt.
  • Alle gensidige rettigheder og forpligtelser, inkl. forsikringsdækning, ophører.

Når en hvilende forening ønskes genoprettet, gælder følgende:

  • Initiativtagerne anmoder SdU's Styrelse om at kunne genoprette foreningen, såfremt dette sker inden for de første 5 år efter erklæringen om hvilende status.
  • Ved positiv afgørelse inviterer initiativtagerne til en genstiftende generalforsamling med offentlig bekendtgørelse. Indkaldelse og gennemførelse af denne generalforsamling skal ske efter den hvilende forenings vedtægter.
  • På denne generalforsamling skal der træffes beslutning om foreningens aktiviteter, fastsættes kontingent og vælges en bestyrelse samt revisorer. Der må ikke foretages andre vedtægtsændringer end redaktionelle på denne generalforsamling.
  • Når foreningen er genoprettet, og så snart generalforsamlingens beslutninger er blevet meddelt til Ungdomssekretariatet, har foreningen de samme rettigheder og forpligtelser som alle andre SdU-medlemmer, er foreningens aktiviteter omfattet af SdU's forsikringsdækning, og foreningens eventuelt deponerede midler vil kunne overføres på en foreningskonto.

 

Vedtaget på SdU's styrelsesmøde den 24. august 2005