Du er her: INFO · Om os · Værd at vide

Oprettelse af foreninger

Når initiativtagerne – i samarbejde med én af SdU's børne- og ungdomskonsulenter – har stiftet en forening, dvs. efter

  • den stiftende generalforsamling med beslutning af vedtægter og valg af bestyrelsen
  • godkendelse af almennyttigheden ved det respektive Finanzamt
  • samt aktivitet over en vis periode

kan der søges optagelse i SdU inden 01. februar ved indsendelse af

  • ansøgningsformularet
  • skemaet med oplysninger om medlemstal og aktiviteter
  • kopi af "Freistellungsbescheid" fra Finanzamt


Efter behandling på styrelsesmødet træffer sendemandsmødet i marts beslutningen, om foreningen optages i SdU. I givet fald får foreningen de samme rettigheder og forpligtelser som alle andre foreninger og landsdelsorganisationer i SdU.

For at foreningen regelmæssigt kan modtage offentlige tilskud, søges der også om "Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe" ved det respektive (Kreis-)Jugendamt.