Du er her: INFO · Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen er SdU's øverste myndighed mellem to Sendemandsmøder og har det overordnede ansvar for budgettet og driften af institutionerne.

Styrelsen opretter, godkender og nedlægger udvalg, herunder arbejds- og ad hoc-udvalg samt udvalg omkring SdU's institutioner.

Styrelsen består af forretningsudvalget og 8 yderligere styrelsesmedlemmer. Alle 11 styrelsesmedlemmer vælges af Sendemandsmødet for to år ad gangen. Ansatte kan ikke vælges til styrelsen.

Afgår et styrelsesmedlem i utide, kan styrelsen supplere sig indtil førstkommende Sendemandsmøde. Styrelsesmøderne er åbne. Styrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.