Du er her: INFO · Styrelsen · Forretningsudvalget

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget er tegningsberettiget efter § 26 BGB og består af formanden, 1. næstformand og 2. næstformand. Sammenslutningen tegnes ved underskrift af to forretningsudvalgs­medlemmer i fællesskab.

Forretningsudvalget varetager SdU's daglige drift, indstiller budgetter til styrelsen og har ansvaret for ansættelse og afskedigelse af personale. Personalesager behandles efter "Betriebsverfassungsgesetz" og efter de til enhver tid gældende aftaler mellem driftsråd og SdU.

Afgår et forretnings­udvalgsmedlem i utide, rykker de øvrige op, og styrelsen konsti­tuerer et valgt styrelsesmedlem til 2. næst­for­mand indtil førstkommende hoved­sende­mands­møde.