JOB I SdU

Vi søger dig! Bliv en del af vores team.

Pæda­gog­med­hjæl­per til Slesvig Børne- og Ungdomshus

SdU søger 1 pæda­gog­med­hjæl­per med 34 ugent­lige timer. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil være d.15.april eller hur­tigst muligt. Løn vil være i hen­hold til gæl­dende overenskomst med ver.di. Slesvig Børne- og Ung­doms­hus er en…

læs mere

Idræts- og foreningskoordinator

Bræn­der du for idræt og for­e­nings­li­vet? Bliver du moti­ve­ret af at arbejde med pro­jek­ter og arran­ge­men­ter? Har du kend­skab til det danske min­dre­tal og lyst til at udvikle og styrke idræts- og for­e­nings­li­vet i Syds­lesvig? Så er her en ene­stå­ende mulig­hed for at kunne…

læs mere

Direk­tions­as­si­stent til Syds­lesvigs danske Ungdomsforeninger

Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger sna­rest muligt en direk­tions­as­si­stent på Flens­borg­hus med 30,0 ugent­lige timer. Løn iht gæl­dende overenskomst med Verd.di. SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tio­nen for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca.…

læs mere

FSJ Kultur – Spej­der­går­den Tydal

Drøm­mer du om at arbejde i natu­ren med børn, unge og fril­ufts­liv? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr Kultur” på Spej­der­går­den Tydal. Halvvejs mellem Flens­borg og Slesvig ligger en af nor­dens stør­ste matrik­ler øre­mær­ket børn og unge, og helt…

læs mere

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse? • Har du lyst til at arbejde med børn og unge? • Har du lyst til en ny udfor­dring? • Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med ja, så…

læs mere

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur? SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD” SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre…

læs mere