JOB I SdU

Vi søger dig! Bliv en del af vores team.

Pæda­gog­med­hjæl­per til Lyks­borg­gade Børne- og Ungdomshus

   Er du spon­tan, aktiv og altid fuld af ideer? Arbejd med unge om efter­mid­da­gen og få ekstra fede erfa­rin­ger inden for det pæda­go­gi­ske arbejde. Lyks­borg­gade Børne- og Ung­doms­hus søger pr. 1. januar 2023 en med­hjæl­per på 30 ugent­lige timer til klu­baf­de­lin­gen. Løn…

læs mere

Pæda­gog­med­hjæl­per til Lyks­borg­gade Børne- og Ungdomshus

   Lyks­borg­gade Børne- og Ung­doms­hus søger pr. 1. januar 2023 en med­hjæl­per til fri­tids­hjem­s­af­de­lin­gen. Stil­lin­gen er på 21,0 ugent­lige timer med mulig­hed for flere timer til sommer. Arbejds­ti­den vil hoved­sa­ge­ligt være mandag til fredag, mellem kl. 10.00 – 18.00. Løn…

læs mere

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

    SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse? • Har du lyst til at arbejde med børn og unge? • Har du lyst til en ny udfor­dring? • Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med…

læs mere

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

    Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur?  SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD” SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre…

læs mere