JOB I SdU

Vi søger dig! Bliv en del af vores team.

Pæda­gog­med­hjæl­per til Har­re­s­lev Børne- og Ungdomshus

   Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger søger en pæda­gog­med­hjæl­per med 35 ugent­lige timer til på Har­re­s­lev Børne- og Ung­doms­hus. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil være d. 01. sep­tem­ber 2022 eller sna­rest muligt. Løn i henhold…

læs mere

Pæda­gog til Slesvig Børne- og Ungdomshus

SdU søger en pæda­gog med 28,0 ugent­lige arbejds­ti­mer.  Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Til­træ­delse vil være den 1. sep­tem­ber 2022 eller hur­tigst muligt. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst/husaftale med BUPL Syds­lesvig.  Slesvig Børne-…

læs mere

Pæda­gog til Sor­te­vej Børne- og Ungdomshus

   SdU søger til den 1. okto­ber 2022 en uddan­net pæda­gog med 35,0 ugent­lige arbejds­ti­mer til Sor­te­vej Børne- og Ung­doms­hus. Stil­lin­gen er et årsvi­ka­riat. Ved samme kva­li­fi­ka­tion fore­træk­kes han­di­kap­pede ansø­gere. Løn i hen­hold til gæl­dende overenskomst med Verdi.…

læs mere

FSJ Kultur — SdU

    Gør dine fri­tids­in­ter­es­ser til dit arbejde. Kom bag om scenen af ung­doms­li­vet i Syds­lesvig og arbejd som FSJ Kultur hos SdU. Sammen gør vi livet i min­dre­tal­let endnu federe! Bræn­der du for at arbejde med unge, idræt og kultur? Så har vi brug for dig! Som FSJ

læs mere

Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr

    SdU har plads til dig! • Har du lyst til at lave et ”Freiwil­li­ges Sozi­a­les Jahr” på et af SdU’s Børne- og Ung­doms­huse? • Har du lyst til at arbejde med børn og unge? • Har du lyst til en ny udfor­dring? • Har du lyst til at indgå i et team? Hvis du kan svare med…

læs mere

Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD

    Drøm­mer du om at arbejde med børn, idræt og kultur?  SdU til­by­der en ansæt­telse i ”Bun­des­freiwil­li­gen­di­enst / BFD” SdU er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de danske idræts- og ung­doms­for­e­nin­ger i Syds­lesvig med i alt ca. 11.000 med­lem­mer, 54 for­e­nin­ger og tre…

læs mere