ÆHRENSA­CHE 19 AugustAug 2022 17:00

DK

MENS­CHE­NÆHRER?
Ungt fri­vil­ligt arbejde er guld værd — Det er Æhrensa­che for os!

Kære Flens­borg-med­lem­mer af Sportju­gend, Jugen­dring eller SdU, se på jeres unge enga­ge­ment og fore­slå os, hvem vi kan belønne for det enga­ge­rede børne- og ung­doms­ar­bejde i vores by. Uanset om du er en enkelt­per­son eller et fæl­les­skab, ung eller gammel. Ungt enga­ge­ment kender ingen (alders)grænser. Det vig­tig­ste er, at det drejer sig om børne- og ung­doms­ar­bejde her i Flensborg.

Send os dit for­slag med en skrift­lig begrun­delse, lyd eller levende bil­le­der til føl­gende e‑mailadresse:
Sportjugend@svfl.de

Fri­sten for ind­sen­delse af forslag
er den 1.7.22 kl. 24.00.

SAVE THE DATE:
Æhrensa­che! Award-show møder sommerfest
19.8.22, kl. 17.00
Fahren­sodde 20, Flensburg

————————–

DE

MENS­CHE­NÆHRER?
Junges Ehre­namt ist Gold wert - Das ist für uns Æhrensache!

Liebe Flens­bur­ger Mit­g­lie­der der Sportju­gend, des Jugen­drings oder dem SdU, schaut auf euer junges Enga­ge­ment und schlagt uns vor, wen wir für die engagi­erte Kinder- und Jugen­d­ar­beit in unse­rer Stadt auszei­ch­nen dürfen. Ganz gleich ob Ein­zel­per­son oder Geme­in­s­chaft, ob Jung oder Alt. Junges Enga­ge­ment kennt keine Gren­zen. Hauptsa­che es geht um Kinder- und Jugen­d­ar­beit hier in Flensburg.

Schi­ckt uns euren Vors­chlag mit einer Begrün­dung in Schrift, Ton oder beweg­ten Bil­dern an fol­gende Mailadresse:
Sportjugend@svfl.de

Ein­sen­des­chluss für Vorschläge
ist der 1.7.22 um Mitternacht

SAVE THE DATE:
Æhrensa­che! Award-show meets Sommerfest
19.8.22 um 17.00 Uhr
Fahren­sodde 20, Flensburg

Import to Google Calendar
  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org