Akti­vi­tets­møde i fod­bold

29 Sep­tem­berSep 2020 18:30

Fod­bold

I Lille Sal på Flens­borg­hus

Vi beder alle for­e­nin­ger med en fod­bold­af­de­ling om at være repræ­sen­te­ret på mødet.

Kl. 18:30 byder vi på en bid mad.  Kl. 19:00 går vi over til dags­or­de­nen:

 1. Valg af diri­gent
 2.  Valg af refe­rent
 3. Kon­sta­te­ring af stem­me­be­ret­ti­gelse
 4. Udval­gets beret­ning
 5. Øko­nomi
  Regn­skab 2019
  Status 2020
 6. Valg
  1. For­mand for 2 år
   på valg står: Holger Car­sten­sen
  2. Udvalgs­med­lem­mer
   på valg står: Mads Lau­sten, Wol­f­gang Lau­sten
 7. Kom­mende sæsons akti­vi­te­ter
 8. Even­tu­elt

Hver for­e­ning bedes med­dele os antal repræ­sen­tan­ter til selve mødet.

Til spis­ning har vi brug for en navn­lig til­mel­ding senest den 22. sep­tem­ber 2020.

Vi håber på tal­rigt frem­møde!

Til­mel­ding pr. mail til christel@sdu.de eller på tele­fon 0461–14408217

Begi­ven­he­den er udlø­bet

Begi­ven­hed er i gang

Import to Google Calen­dar

Pla­ce­ring

Flens­borg­hus, Nor­der­str. 76

Rute

Kunne ikke finde rute!

 • Tids­plan

 • Gæster

 • Til­ste­de­væ­relse

 • Vej­r­ud­sigt

 • Kom­men­tar

Vejr data er i øje­blik­ket ikke til­gæn­ge­lige for denne pla­ce­ring

Vejr rap­port

I dag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Luft­fug­tig­hed stec_replace_current_humidity %

Føles som stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Vej­r­ud­sigt

Temp

stec_replace_date

stec_replace_icon_div

stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

stec_replace_5days

Næste 24 timer

Gene­re­ret af Forecast.io