Akti­vi­tets­møde i petanque 22 Sep­tem­berSep 2021 19:00
Petanque

På Flens­borg­hus, Store Sal, Nor­der­str. 76, 24939 Flensburg
(Til­kør­sel P‑plads fra Schif­fsbrücke 42, 24939 Flensburg)

Dags­or­den:

 1. Vel­komst ved formanden
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Kon­sta­te­ring af stemmeberettigelse
 5. Udval­gets beretning
 6. DGI petanque ved for­mand Remi E. Johannesen
 7. Øko­nomi
  Regn­skab 2020
  Status 2021
 8. Valg
  a. Næst­for­mand for 2 år på valg står Dirk Clausen
  b. Udvalgs­med­lem­mer, på valg står: Chri­stian Hartwig, Britta Jacob­sen og Anders Rundberg
 9. Kom­mende sæsons aktiviteter
 10. Even­tu­elt

Vi byder på et let traktement.
Vi beder om til­mel­ding på www.dgi.dk/202114733001 eller på mail til christel@sdu.de senest den 20. september.

Import to Google Calendar
 • Sche­dule
 • Guests
 • Atten­dance
 • Forecast
 • Kom­men­ta­rer

Weat­her data is cur­rently not avai­lable for this location

Weat­her Report

Today stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Forecast

Date

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org