Bad­min­ton: Seni­o­r­stævne

01 MartsMar 2020 10:00

Bad­min­ton

Kate­gori: A, B og C. Ved for få til­mel­din­ger for­be­hol­des ret til sam­men­læg­ning.

Disci­pli­ner: Single, double og mix double (maks. 2 dici­pli­ner).

Del­ta­ger­ge­byr: 6 € pr. spil­ler og disci­plin.

Stæv­ne­le­delse: Bad­min­ton­ud­val­get

Til­mel­ding: Senest den 19. februar 2020, udfyldt til­mel­dings­blan­ket retur­nes til SdU, eller mailes til christel.bonde@dgi.dk

Pro­gram: Udsen­des pr. mail til den angivne kon­takt­per­son primo uge 9

Kon­takt: Chri­stel Bonde +49 461 144 08 217, christel.bonde@dgi.dk

Begi­ven­he­den er udlø­bet

Begi­ven­hed er i gang

Import to Google Calen­dar

Pla­ce­ring

Idræts­hal­len, Molt­ke­str. 20, 24937 Flens­burg

Rute

Kunne ikke finde rute!

  • Tids­plan

  • Gæster

  • Til­ste­de­væ­relse

  • Vej­r­ud­sigt

  • Kom­men­tar

Vejr data er i øje­blik­ket ikke til­gæn­ge­lige for denne pla­ce­ring

Vejr rap­port

I dag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Luft­fug­tig­hed stec_replace_current_humidity %

Føles som stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Vej­r­ud­sigt

Temp

stec_replace_date

stec_replace_icon_div

stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

stec_replace_5days

Næste 24 timer

Gene­re­ret af Forecast.io