DEKK DAG 13 AprilApr 2024 10:0019:00Duborg-Skolen, Rit­ter­straße 27, 24939 Flens­burg

DEKK

DEKK-udval­get er glade for at invi­tere dig til DEKK-Dag, en dag fyldt med kre­a­ti­vi­tet, læring og sjove ople­vel­ser inden for den digitale/elektroniske kunst- og kul­tur­ver­den. Udval­get har sam­men­sat et spæn­dende pro­gram med wor­ks­hops, kon­cert samt en inspi­re­rende talk.

Wor­ks­hops for alle aldre

Vælg mellem en række spæn­dende wor­ks­hops, der passer til for­skel­lige alders­grup­per. Du skal kun vælge 1 wor­ks­hop til dagen. Her er et kort over­blik over de for­skel­lige workshops:

Wor­ks­hop 1: LEGO robot­ter (10–16 år) – maks 30 deltagere
Spæn­dende og sjov wor­ks­hop med LEGO Mind­storms-robot­ter. Del­ta­gerne bygger og pro­gram­me­rer robot­ter til for­skel­lige formål. Vi kan dyste i robotsu­mo­bryd­ning og få robot­terne til at løse for­skel­lige udfor­drin­ger, som fx. at tegne og køre slalom.

Wor­ks­hop 2: Game­Boy music & Synt­h­booth – maks 5 deltagere
I denne wor­ks­hop kan du opdage, hvor­dan du trans­for­me­rer en Game­boy til et unikt musikin­stru­ment ved at udføre spæn­dende hardwa­reog softwa­re­mo­di­fi­ka­tio­ner. Udover dette dykker vi ned i ver­de­nen af synt­he­sizere og elek­tro­ni­ske instru­men­ter. Efter en kort teori jammer vi sammen.

Wor­ks­hop 3: Lyd­kunst med moto­ri­se­rede lyd-skul­p­tu­rer – maks 25 deltagere
Med inspira­tion i Jean Tingu­ely, Zimoun og Petr Váleks kunst­ne­ri­ske udtryk, bygger vi vores egne lyd­ma­ski­ner, der spil­ler og bevæ­ger sig ved hjælp af en dc motor samt for­skel­lige objek­ter. Vi skaber vores egne meka­ni­ske lyd-skul­p­tu­rer af alle mulige, og sik­kert også umu­lige, genbrugsmaterialer.

Wor­ks­hop 4: Audio­visuel pro­gram­me­ring (Pro­ces­sing) – maks 10 deltagere
Udforsk pro­gram­me­ring af grafik og lyd i vores kre­a­tive wor­ks­hop med ”Pro­ces­sing.” Lær at pro­gram­mere i spro­get ”Java” og udforsk nye fær­dig­he­der. Alle kan del­tage, uanset tid­li­gere erfa­ring. Bliv en kre­a­tiv programmør!

Pro­gram­over­sigt:
10:00–10:30: Ankomst
10:30–13:30: Workshops
13:30–14:00: Pause med mad
14:00–15:00: Talk med Arash Pandi (ENG) – “ART our food system to save the cli­mate. Can ART be a savior?” (Bør­ne­nes wor­ks­hop gen­op­ta­ges kl. 14:00)
15:00–17:30: Wor­ks­hops fortsætter
17:30–18:00: Pause med mad
18:00–19:00: Kon­cert med Nerd Sweat
19:00: Afslutning

Prak­tisk information
Sted: Duborg-Skolen (Rit­ter­straße 27, 24939 Flensborg)

Dato: Den 13. april 2024, fra klok­ken 10:00 – 19:00

Pris: Del­ta­gelse koster 5€ (10–16 år gratis) – beta­les kon­takt på dagen

Til­mel­ding: skal ske senest den 31. marts 2024 via e‑mail til tilmelding@sdu.de. Ved til­mel­ding til vok­senwor­ks­hop, angiv gerne en pri­o­ri­te­ret ræk­ke­følge af wor­ks­hops, hvis din fore­trukne alle­rede er fuldt booket.

Vi ser frem til en fan­ta­stisk DEKK Dag med masser af kre­a­tiv udfol­delse, læring og sjov!

Import to Google Calendar

Sted

Duborg-Skolen, Rit­ter­straße 27, 24939 Flensburg

Directions

Kunne ikke finde en rute

  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org