Die Höch­ste Eisen­bahn + Ver­dens Sidste idé OPEN AIR

02 Okto­berOkt 2020 18:00

Kon­cert

Dørene åbner kl. 17.00.

Alle kunst­nere med en ny plade i bag­ga­gen siger: ”Det har jeg altid villet gøre!”. De fleste lyver, men ingen så skøn som Die Höch­ste Eisen­bahn. ”Ich glaub dir alles” er for­ment­ligt den bedste Die Höch­ste Eisen­bahn plade nogen sinde.

Etab­le­ret af de to Berl­in­ske sangskri­vere Fran­cesco Wil­king og Moritz Krämer i 2011, udkom debut­pla­den ”Schau in den Lauf Hase” i novem­ber 2013.

I sam­ar­bejde med musikpro­du­cen­ten Moses Sch­nei­der lyder deres nyeste plade ener­ge­tisk, frisk og utilslø­ret, som om der stås live på scenen sammen med dem.

Die Höch­ste Eisen­bahn er pop­mu­sik med de smuk­ke­ste melo­dier – melan­kolsk, livlig og lidt beru­set på en festi­val.

GAFFA titler “Ori­gi­nal dansk­spro­get rock­mu­sik i særklasse” og P6 Debut skri­ver “Episk, poe­tisk og helt fan­ta­stisk” — Ver­dens Sidste Idé. Det danske band debu­te­rede i for­å­ret med det anmel­der­ro­ste album ‘Den Indre By’, og nu følger det ambi­tiøse band op med en lands­dæk­kende efter­år­s­turné. Ver­dens Sidste Idé er bob­lende analog rock med elek­tro­ni­ske lyd­fla­der, blæ­sere og under­fun­dige tek­ster. Live vinder bandet hjer­ter med unik lyd og stort nærvær.

The Pop Up Com­pany, sørger med deres Street Food Stand for mad og drikke og har i dagens anled­ning kre­e­ret en særlig snack.

Kombi-Billet for 2 Per­so­ner 60 €

Bil­let­ter: Akti­vi­tets­hu­set og Flens­borg by sekre­ta­riat, Schif­f­brücke 42, 24939 Flens­borg, +49 461 14408 125

Arr: Syds­lesvigs danske Ung­doms­for­e­nin­ger, Syds­lesvigsk For­e­ning, Akti­vi­tets­hu­set og Volks­bad

Begi­ven­he­den er udlø­bet

Begi­ven­hed er i gang

Import to Google Calen­dar

Pla­ce­ring

Flens­borg­hus, Nor­der­str. 76

Rute

Kunne ikke finde rute!

  • Tids­plan

  • Gæster

  • Til­ste­de­væ­relse

  • Vej­r­ud­sigt

  • Kom­men­tar

Vejr data er i øje­blik­ket ikke til­gæn­ge­lige for denne pla­ce­ring

Vejr rap­port

I dag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Luft­fug­tig­hed stec_replace_current_humidity %

Føles som stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Vej­r­ud­sigt

Temp

stec_replace_date

stec_replace_icon_div

stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

stec_replace_5days

Næste 24 timer

Gene­re­ret af Forecast.io