Første­hjælp for søsportsudøvere 18 Sep­tem­berSep 2021 08:3017:30Lui­sen­bad 6, 24837 Sch­leswig

Søsport

KURSUS
Første­hjælp om bord på mindre far­tø­jer og i søsport

Om kurset:
Kom­pe­tan­ce­gi­vende kursus der sætter dig i stand til at yde første­hjælp ved de sær­lige for­hold der gør sig gæl­dende ved ulyk­ker til søs.
8 lek­tio­ner á 60 min

Mål­gruppe:

  • Søsport­s­klub­ber­nes ledere, tur­le­dere, vagt­ha­vende, instruk­tø­rer der skal bruge et første­hjælp­s­kur­sus til at forny deres instruktørlicens.
  • Søsport­s­u­dø­vere som gerne vil have et mere dybt­gå­ende kend­skab i at yde første­hjælp ved druk­neu­lyk­ker eller yder første­hjælp på en person i kajak.

Pris:
20 € pr. deltager

For­plej­ning:
Frokost, som er inklu­de­ret i deltagerprisen

Under­vi­ser:
Son­nich Niel­sen (instruk­tør fra Dansk Førstehjælpsråd)

Til­mel­ding:
www.dgi.dk/202114513001

Til­mel­dings­frist:
Mandag den 6.9.2021

Import to Google Calendar

Loca­tion

Slesvig Roklub, Lui­sen­bad 6, 24837 Schleswig

Directions

Could not find route!

  • Sche­dule
  • Guests
  • Atten­dance
  • Forecast
  • Kom­men­ta­rer

Weat­her data is cur­rently not avai­lable for this location

Weat­her Report

Today stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Forecast

Date

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org