Grænse-JuleiCa

09 Okto­berOkt 202016 Okto­berOkt 2020

FKU

Boost dine leder-skills i dit fri­vil­lige arbejde. I JuleiCa-kurset lærer du mere om idræts- og grup­pe­pæ­da­go­gik, ret og love, pro­jek­t­ud­vik­ling og kon­flik­t­hånd­te­ring.

Tag på JuleiCa kursus til Rømø i efter­års­fe­rien. Otte dage sammen med unge fra det tyske min­dre­tal og fler­tal — udforsk ung­doms­ar­bej­det i græn­selan­det sammen.

Pris: 100€

Til­mel­ding til Linn (linn@sdu.de)

Begi­ven­he­den er udlø­bet

Begi­ven­hed er i gang

Import to Google Calen­dar

Pla­ce­ring

Spej­der­går­den Tydal

Rute

Kunne ikke finde rute!

  • Tids­plan

  • Gæster

  • Til­ste­de­væ­relse

  • Vej­r­ud­sigt

  • Kom­men­tar

Vejr data er i øje­blik­ket ikke til­gæn­ge­lige for denne pla­ce­ring

Vejr rap­port

I dag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Luft­fug­tig­hed stec_replace_current_humidity %

Føles som stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Vej­r­ud­sigt

Temp

stec_replace_date

stec_replace_icon_div

stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

stec_replace_5days

Næste 24 timer

Gene­re­ret af Forecast.io