Hånd­bold for Sjov 13 JuliJul 2021 10:0017 JuliJul 2021 18:00Lej­rsko­len Vester­led, Vester­led­vej 76, Sdr. Haur­vig, 6960 Hvide Sande

Hånd­bold

5 dage med hånd­bold på stran­den og mange sjove ople­vel­ser i som­mer­fe­rien. For 8 til 18 årige piger og drenge.

Mandag 13. juli 10:00 afg. Flens­borg Exe
fredag 17. juli 18:00 ank. Flens­borg Exe.

Over­nat­ning: Lej­rsko­len Vester­led i Sdr. Haur­vig, 6960 Hvide Sande.
Du med­brin­ger selv lagen, pude og sovepose samt masser af godt humør.

Camp­team: Step­han Krüger samt instruk­tø­rer og hjæl­pere. Maks. 30 del­ta­gere — “først til mølle”
Del­ta­ger­ge­byer: 125 € inkl. trans­port til Vester­led og retur, 4 over­nat­nin­ger samt fuld for­plej­ning og en t‑shirt. Prisen er med til­skud fra SdU hånd­bold til med­lem­mer af SdU foreninger/ Børne- & ungdomshuse.

Til­meld dig online på www.dgi.dk/202114656001 senest den 7. juni 2021. Din til­mel­ding er bin­dende efter den 7. juni.

Der skal ikke beta­les online.

Kon­takt: Chri­stel Bonde, 0461–14408217, christel.bonde@dgi.dk.

Efter til­mel­dings­fri­stens udløb udste­des en fak­tura og nær­mere infor­ma­tio­ner samt blan­ket til for­æl­dre­samtykke tilsendes.

Import to Google Calendar

Loca­tion

Lej­rsko­len Vester­led, Vester­led­vej 76, Sdr. Haur­vig, 6960 Hvide Sande

Directions

Could not find route!

  • Sche­dule
  • Guests
  • Atten­dance
  • Forecast
  • Kom­men­ta­rer

Weat­her data is cur­rently not avai­lable for this location

Weat­her Report

Today stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Forecast

Date

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org