Jule­kort­kon­kur­rence

04 Decem­berDec 2020

Vil du være med til at designe SdU’s jule­kort?
For børn og unge fra 3.–6. klasse.

Moti­vet skal være jule­præ­get og med kraf­tige farver på papir i A4-stør­relse.

De bedste tre bil­le­der får en lille jule­over­ra­skelse og nogle jule­kort med eget motiv på.

Des­u­den vil et udvalg af alle ind­sendte bil­le­der være med på SdU’s KomMit side den 19. decem­ber 2020.

Bil­le­derne skal være os i hænde senest den 04. decem­ber 2020 på SdU’s sekre­ta­riat, Nor­der­str. 76, 24939 Flens­burg, mærket dit navn, skole, klasse og adresse
(disse oplys­nin­ger må kun stå på bag­si­den af bil­le­det).

Begi­ven­he­den er udlø­bet

Begi­ven­hed er i gang

Import to Google Calen­dar
  • Tids­plan

  • Gæster

  • Til­ste­de­væ­relse

  • Vej­r­ud­sigt

  • Kom­men­tar

Vejr data er i øje­blik­ket ikke til­gæn­ge­lige for denne pla­ce­ring

Vejr rap­port

I dag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Luft­fug­tig­hed stec_replace_current_humidity %

Føles som stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Vej­r­ud­sigt

Temp

stec_replace_date

stec_replace_icon_div

stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

stec_replace_5days

Næste 24 timer

Gene­re­ret af Forecast.io