Jule­kort­kon­kur­rence 04 Decem­berDec 2020

Vil du være med til at designe SdU’s julekort?
For børn og unge fra 3.–6. klasse.

Moti­vet skal være jule­præ­get og med kraf­tige farver på papir i A4-størrelse.

De bedste tre bil­le­der får en lille jule­over­ra­skelse og nogle jule­kort med eget motiv på.

Des­u­den vil et udvalg af alle ind­sendte bil­le­der være med på SdU’s KomMit side den 19. decem­ber 2020.

Bil­le­derne skal være os i hænde senest den 04. decem­ber 2020 på SdU’s sekre­ta­riat, Nor­der­str. 76, 24939 Flens­burg, mærket dit navn, skole, klasse og adresse
(disse oplys­nin­ger må kun stå på bag­si­den af billedet).

Import to Google Calendar
  • Sche­dule
  • Guests
  • Atten­dance
  • Forecast
  • Kom­men­ta­rer

Weat­her data is cur­rently not avai­lable for this location

Weat­her Report

Today stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Forecast

Date

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org