Kopen­ha­gen Laptop Orche­stra | Open Wor­ks­hop

07 JuniJun 2019 14:0016:00

DEKK

Vær med til en unik wor­ks­hop, hvor Kopen­ha­gen Laptop Orche­stra vil per­forme live, for­tælle om musik­kens bag­grund og hvor­dan deres system fun­ge­rer samt dens inter­play mellem musi­kerne og com­pu­terne og meget mere. I en Q&A vil du få svar på alle dine spørgs­mål omkring digi­tal musik og kunst­nerne. Wor­ks­hop­pen er gratis, varer to timer og fore­går på dansk (med mulig­hed for engelsk over­sæt­telse). Du behø­ver ikke at have for­ud­gå­ende viden inden for digi­tal musik. DET ER GRATIS AT DEL­TAGE!

Til­meld dig via mail inden den 5. juni: nina@sdu.de

Begi­ven­he­den er udlø­bet

Begi­ven­hed er i gang

Import to Google Calen­dar

Pla­ce­ring

Flens­borg­hus, Nor­der­str. 76

Rute

Kunne ikke finde rute!

  • Tids­plan

  • Gæster

  • Til­ste­de­væ­relse

  • Vej­r­ud­sigt

  • Kom­men­tar

Vejr data er i øje­blik­ket ikke til­gæn­ge­lige for denne pla­ce­ring

Vejr rap­port

I dag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Luft­fug­tig­hed stec_replace_current_humidity %

Føles som stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Vej­r­ud­sigt

Temp

stec_replace_date

stec_replace_icon_div

stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

stec_replace_5days

Næste 24 timer

Gene­re­ret af Forecast.io