Kultur, Natur og Fod­bold NY DATO!

19 JuniJun 202127 JuniJun 2021

Fod­bold
Deltag i et af årets høj­de­punk­ter for det danske min­dre­tal
Det syds­lesvig­ske lands­hold står klar til at tage kampen op mod de mange andre min­dre­tals­hold, der del­ta­ger i Euro­pe­ada.
Vi vil danne fan­grup­pen omkring vores lands­hold – og meget mere end det.
Ikke kun Kär­n­tens smukke natur, men også de for­skel­lige kul­tur­ste­der kan opda­ges i fæl­les­skab.
På kul­tur­da­gen vil vi sætte præg på diver­si­tet i for­bin­delse med arran­ge­men­tet og møde mange andre spæn­dende euro­pæ­i­ske min­dre­tal.
Arran­gør:
SdU´s For­e­nings­kul­tur­ud­valg og det Inter­na­tio­nale Udvalg.

Begi­ven­he­den er udlø­bet

Begi­ven­hed er i gang

Import to Google Calen­dar
  • Tids­plan

  • Gæster

  • Til­ste­de­væ­relse

  • Vej­r­ud­sigt

  • Kom­men­tar

Vejr data er i øje­blik­ket ikke til­gæn­ge­lige for denne pla­ce­ring

Vejr rap­port

I dag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Luft­fug­tig­hed stec_replace_current_humidity %

Føles som stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Vej­r­ud­sigt

Temp

stec_replace_date

stec_replace_icon_div

stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

stec_replace_5days

Næste 24 timer

Gene­re­ret af Forecast.io