Ladywalk AFLYST!

14 Sep­tem­berSep 2020 00:00

Gym­na­stik og Fit­nessAFLYST!

Selvom Ladywalk i første omgang blev udsat til sep­tem­ber, har vi grun­det COVID-19 måtte sande, at vi med myn­dig­he­der­nes sene­ste anbe­fa­lin­ger ikke kan gen­nem­føre arran­ge­men­tet i 2020
Hos Ladywalk ønsker vi at mind­ske risi­koen for spred­nin­gen af corona-virus­sen mest muligt, og derfor følger vi natur­lig­vis myn­dig­he­der­nes tiltag og anbe­fa­lin­ger — Ladywalk 2020 er derfor aflyst.

SdU med­deler:
Har du til­meldt dig til SdU og over­ført del­ta­ger­ge­by­ret 24 € til SdU´s konto, har vi brug for din IBAN for at retur­nere belø­bet. Ven­ligst mail til SdU´s bog­hol­deri: bente@sdu.de.

Begi­ven­he­den er udlø­bet

Begi­ven­hed er i gang

Import to Google Calen­dar

Pla­ce­ring

SFS-Hallen, Borg­me­ster Ander­sens Vej 100, Søn­der­borg

Rute

Kunne ikke finde rute!

  • Tids­plan

  • Gæster

  • Til­ste­de­væ­relse

  • Vej­r­ud­sigt

  • Kom­men­tar

Vejr data er i øje­blik­ket ikke til­gæn­ge­lige for denne pla­ce­ring

Vejr rap­port

I dag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Luft­fug­tig­hed stec_replace_current_humidity %

Føles som stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Vej­r­ud­sigt

Temp

stec_replace_date

stec_replace_icon_div

stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

stec_replace_5days

Næste 24 timer

Gene­re­ret af Forecast.io