Lands­møde 2023 18 MartsMar 2023 14:30Chri­sti­ans­lyst, Nott­feld, 24392 Süder­brarup

SdUSty­relse

Så er det første gang, at SdU holder et LANDS­MØDE efter at SEN­DE­MANDS­MØ­DET er blevet sendt på pen­sion ved sidste års vedtægtsændringer. 
Og ende­lig skal vi ikke nøjes med det vir­tu­elle rum men kan igen mødes i det vir­ke­lige liv.

Sam­ti­dig fejrer SdU i 2023 sin 100-års fød­sels­dag. Men det bliver ikke til selve Lands­mø­det, at vi fest­lig­hol­der denne begi­ven­hed. Fød­sels­dage skal man ikke holde inden de falder og derfor fejres fød­sels­da­gen på behø­rig vis på selve dagen. Det var den 28. sep­tem­ber 1923, at beslut­nin­gen om opret­tel­sen af ”De mel­lem­s­lesvig­ske Ung­doms­for­e­nin­ger” faldt.

Sæt derfor gerne alle­rede nu et kryds i kalen­de­ren den 28. sep­tem­ber og glæd jer til en helt for­ry­gende fest.

Til­mel­din­gen til Lands­mø­det på: https://tilmelding.dgi.dk/tilmelding/202314000001

Til­mel­dings­frist: 28. februar 2023.

Find føl­ge­skri­vel­sen og dags­or­de­nen her…

I for­bin­delse med lands­mø­det kan der indstil­les til føl­gende priser:

  • Kul­tur­pri­sen
  • H.A.I. Peder­sens vandrepokal
  • 18. April Fon­dens Ungdomslederpris

Lige­le­des gør vi opmærk­som på, at der igen kan søges om føl­gende legater:

  • Løjt­nant Olav Møl­gaard og hustru Anna Sophie Møl­gaards min­de­le­gat til fordel for Sydslesvig
  • Det unge Grænseværn

Find nær­mere oplys­nin­ger og dead­li­nes om lega­terne samt pri­serne her …

 

Import to Google Calendar

Sted

Chri­sti­ans­lyst, Nott­feld, 24392 Süderbrarup

Directions

Kunne ikke finde en rute

  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org