MUSIKS­TAR­TER Camp Flensborg 17 Okto­berOkt 202221 Okto­berOkt 2022Duborg-Skolen, Rit­ter­straße 27, 24939 Flens­burg

Kunne du tænke dig at bruge din efter­års­fe­rie på at spille musik, og få nye venner, der bræn­der lige så meget for musik som dig?
Så er Musiks­tar­ter lige noget for dig.

Oplev 5 dage med masser af musik, nye venner og ople­vel­ser for livet når top­pro­fes­sio­nelle under­vi­sere, musi­kere og med­ar­bej­dere invi­te­rer dig til en super fed musikcamp i Flensborg.

Musiks­tar­ter er for unge nord og syd for græn­sen mellem 13–21 år, og finder sted i efter­års­fe­rien (17.–21. okto­ber) på Duborg Skolen i Flens­borg. Deltag i wor­ks­hops i alt fra band­sam­men­spil og elek­tro­nisk musik til effekt­pe­dal-nør­deri og instru­men­tun­der­vis­ning. I løbet af campen kan du opleve kon­cer­ter og møde inspi­re­rende arti­ster fra den danske og regio­nale musiks­cene. Afslut­nings­vis får du selv lov til at fyre den af på en scene, når du sammen med dit nye band skal optræde på Volks­bad Flens­burg med jeres nye sange.

Du kan være helt grøn, eller have spil­let musik i mange år. På MUSIKS­TAR­TER er der plads til alle!

Campen består af fire over­nat­nin­ger samt fuld for­plej­ning for deltagerne.
PRIS: 700 kroner (95 euro)
INFO/TILMELDING: www.musikstarter.dk/camps-2022/flensborg eller via mail til andersp@sdu.de.

SdU til­de­ler også fri­plad­ser til børn og unge hvor øko­no­misk støtte er en afgø­rende betin­gelse for deres del­ta­gelse. Læs mere her www.sdu.de/friplads.

Kon­takt­per­so­ner Nina Wei­ssbeck (nina@sdu.de / +49 178 4507405) og Anders Toft­gaard (andersp@sdu.de / +49 461 14408 230)

Import to Google Calendar

Sted

Duborg-Skolen, Rit­ter­straße 27, 24939 Flensburg

Directions

Kunne ikke finde en rute

  • Plan­læg
  • Gæster
  • til­ste­de­væ­relse
  • Vej­r­ud­sigt
  • Kom­men­tér

Der er ingen data for vejret

Weat­her Report

Idag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org