Online ani­ma­tions wor­ks­hop UDSOLGT!

21 Novem­berNov 202022 Novem­berNov 2020

DEKK

UDSOLGT!

11:00 — 12:30 begge dage!
5–10 del­ta­gere (10–15 år)

Dag 01: Karak­ter udvik­ling
Dag 02: En visuel for­tæl­ling

Du har brug for:
• En Laptop eller Tablet med inter­ne­t­ad­gang, kamera og mikro­fon
A4 papir, blyant og far­ve­bly­an­ter, bly­ant­spid­ser, viske­læ­der

Lær at bruge de digi­tale red­ska­ber på en pro­duk­tiv, social, kre­a­tiv og sund måde.

Kom på Zoom og mød andre tegne inter­es­se­rede unge i et digi­talt klas­se­væ­relse, hvor vi tegner, udveks­ler ideer og stu­de­rer inspi­re­rende film.

Lær at bruge de digi­tale red­ska­ber på en pro­duk­tiv, social, kre­a­tiv og sund måde.

Under­vi­se­ren Kar­sten, der har været i ani­ma­tions indu­strien i over 5 år, har siden første lock down udvik­let tek­nik­ker til at holde online timer for unge.

Til­mel­ding: matthias@sdu.de

Begi­ven­he­den er udlø­bet

Begi­ven­hed er i gang

Import to Google Calen­dar
  • Tids­plan

  • Gæster

  • Til­ste­de­væ­relse

  • Vej­r­ud­sigt

  • Kom­men­tar

Vejr data er i øje­blik­ket ikke til­gæn­ge­lige for denne pla­ce­ring

Vejr rap­port

I dag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Luft­fug­tig­hed stec_replace_current_humidity %

Føles som stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Vej­r­ud­sigt

Temp

stec_replace_date

stec_replace_icon_div

stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

stec_replace_5days

Næste 24 timer

Gene­re­ret af Forecast.io