SdU Mester­skab 2020 — Senior

19 JanuarJan 2020

Bad­min­ton

Senior: A, B og C‑rækker (Ved for få til­mel­din­ger for­be­hol­des ret til sam­men­læg­ning.)

Del­ta­ger­ge­byr: 6 € eller 50 kr. pr. spil­ler og disci­plin. Der kan til­mel­des i single, double og mix double

Til­mel­ding: Udfyldt til­mel­dings­blan­ket skal være SdU i hænde senest den 6. januar 2020, christel.bonde@dgi.dk eller til SdU Nor­der­str. 76, 24939 Flens­burg

Pro­gram: Udsen­des pr. mail til den angivne kon­takt­per­son primo uge 3 og sættes på www.sdu.de/idraet/badminton

Stæv­ne­le­delse: Ale­xan­der Rambow, Mandy Werl, Morten Wietz, Michelle Bis­chof

Akti­vi­tets­møde 2020 i bad­min­ton er plan­lagt til den 25./26. april. Invi­ta­tion følger i for­å­ret.

Begi­ven­he­den er udlø­bet

Begi­ven­hed er i gang

Import to Google Calen­dar

Pla­ce­ring

A.P. Møller Skolen, Fjor­dal­lee 1, 24837 Sch­leswig

Rute

Kunne ikke finde rute!

  • Tids­plan

  • Gæster

  • Til­ste­de­væ­relse

  • Vej­r­ud­sigt

  • Kom­men­tar

23 Nov 00:00

Vejr data er i øje­blik­ket ikke til­gæn­ge­lige for denne pla­ce­ring

Vejr rap­port

I dag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Luft­fug­tig­hed stec_replace_current_humidity %

Føles som stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Vej­r­ud­sigt

Temp

stec_replace_date

stec_replace_icon_div

stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

stec_replace_5days

Næste 24 timer

Gene­re­ret af Forecast.io